Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

woda

Przypominamy, iż należy zrealizować ustawowy obowiązek polegający na złożeniu do Urzędu Miejskiego w Koronowie oświadczenia za IV kwartał 2022 r., będącego podstawą naliczenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin przypadający na koniec każdego kwartału.

polowanie

W związku z pismem z dnia 12.12.2022 r., znak ZG.7320.2.4.2022 Nadleśnictwa Zamrzenica, Burmistrz Koronowa działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1173 ze zm.)

ptak zima

Zima to okres próby dla otaczającej nas przyrody. Jednocześnie jest to czas próby dla nas ludzi, kiedy mamy okazję wykazania się empatią, tolerancją i chęcią niesienia pomocy zwierzętom.
Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt, zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu.

W związku z pismem z dnia 05.12.2022 r. Koła Łowieckiego nr 149 „Rolnik” w Bydgoszczy, Burmistrz Koronowa działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1173), podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.12.2022 r., w godzinach 8.00 do 15.00, na terenach obwodu łowieckiego nr 87, tj. na terenach leśnictw Aleksandrowiec, Wilcze Gardło i Pólko, odbędzie się polowanie zbiorowe.

W związku z pismem z dnia 28.11.2022 r. Koła Łowieckiego nr 149 „Rolnik” w Bydgoszczy, Burmistrz Koronowa działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1173), podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.12.2022 r., w godzinach 8.00 do 15.00, na terenach obwodu łowieckiego nr 87, tj. na terenach leśnictw Aleksandrowiec, Wilcze Gardło i Pólko, odbędzie się polowanie zbiorowe.

W związku z pismem z dnia 18.11.2022 r., znak ZG.7320.2.2.2022 oraz pismem z dnia 22.11.2022, znak ZG.7320.2.3.2022 Nadleśnictwa Zamrzenica, Burmistrz Koronowa działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1173 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych Nadleśnictwa Zamrzenica.

polowanie

W związku z pismem z dnia 12.11.2022 r. Koła Łowieckiego nr 23 „Hubertus”, Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1173 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego nr 23 „Hubertus” w Bydgoszczy

W związku z pismem z dnia 14.11.2022 r. Koła Łowieckiego nr 149 „Rolnik” w Bydgoszczy, Burmistrz Koronowa działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1173), podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.11.2022 r., w godzinach 8. 00 do 15. 00, na terenach obwodu łowieckiego nr 87, tj. na terenach leśnictw Aleksandrowiec, Wilcze Gardło i Pólko, odbędzie się polowanie zbiorowe.