Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

polowanie

W związku z pismem Koła Łowieckiego nr 101 „Motyl” – data wpływu 01.09.2021 r.,  działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683), Burmistrz Koronowa podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniu zbiorowym Koła Łowieckiego nr 101 „Motyl”.

pracownik biurowy

Od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel i zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, prowadzoną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, dotyczącą rodzaju i liczby eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Trwają konsultacje publiczne drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Do 15 września 2021 r.zgłaszać można uwagi i opinie doprojektu.

informacja

Uprzejmie informujemy, iż Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK), działający przy Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, uruchomił Wyszukiwarkę Ekodotacji (https://ekodotacje.ios.edu.pl/).

rosliny

Stop przekroczeniom najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności.

folia

Uwaga Rolnicy!

Burmistrz Koronowa informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

szambo

Urząd Miejski w Koronowie przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych i dowodów uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT).