Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

4,5 miliona złotych otrzyma Gmina Koronowo na realizację 3, ostatniego etapu inwestycji pn. "Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1 +300 do km 1 +690 - III etap".

Informujemy, że została podpisana umowa z firmą MAGIC GARDEN Sp. z o.o. z Pakości na wykonanie inwestycji pn. „Doposażenie placu zabaw oraz utworzenie siłowni zewnętrznej we Wtelnie”. Wartość inwestycji to 130.640,76 zł, z cczego ponad 75 tysięcy złotych do pozyskane przez Gminę Koronowo dofinansowanie.

Informujemy, że w dniu wczorajszym została wszczęta procedura na wyłonienie Wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Salnie (działki nr 31/1, 31/8)”.

Dnia 1 września 2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu o powierzenie grantu na realizację inwestycji pn. ,,Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koronowie w ładowarkę przeznaczoną do selektywnej zbiórki odpadów z terenu gminy".

Informujemy, że dnia 10 marca br.  została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie”.

Informujemy, że dziś - 17 lutego 2022 r. została podpisana umowa na przebudowę ulicy Ogrodowej w Koronowie.

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok.

Informujemy, że została podpisana umowa na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu.