Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Przedstawiamy wizualizacje i założenia projektu zagospodarowania terenu przy ul. Witosa, w tym targowiska.

Projektuje się halę targową o powierzchni 2600 m2, która obejmie 151 stanowisk handlowych:
- z samochodów,
- z wydzielonych stoisk/boksów,
- ze stołów „pchli targ”.

Zadaszenie hali będą stanowiły zielone dachy z powierzchnią biologicznie czynną.

W obszarze targowiska planuje się wybudować:
- toaletę,
- magazyn na potrzeby targowiska,
- wiatę śmietnikową.

Teren przy pomniku

Obok targowiska zostanie uporządkowany teren przy pomniku i miejscu pamięci żołnierzy zakładający kategoryzację zieleni i utworzenie miejsc wypoczynku w postaci obiektów małej architektury.

Wąskotorowa

W miejscu dawnych stołów handlowych projektuje się ciąg pieszojezdny, z miejscem do wypoczynku w postaci ławek z pergolami przypominające perony. Ponadto koncepcja zakłada nawierzchnię, która przywołuje historię kolejki wąskotorowej. Dopełnieniem tego założenia będzie rzeźba kolejki. Całość wskazanego obszaru dopełni oświetlenie przewieszkowe.
Koncepcja zagospodarowania obejmuje również uporządkowanie terenu przy ulicy Pomianowskiego koło cmentarza. W tym miejscu projektuje się montaż ławek oraz zieleń parkową.

Park sensoryczny

Przy skrzyżowaniu ulic Witosa i Bukowa projektuje się park sensoryczny. Jest to obszar ogrodowy, z szeroką gamą wrażeń zmysłowych.

Koncepcja zakłada następujące urządzenia i strefy parku:
- placyk z dyszami zamgławiającymi,
- urządzenie sensoryczne światło,
- urządzenie sensoryczne ruch,
- urządzenie sensoryczne dla dzieci dźwięk
- ścieżkę bosych stóp z różnych faktur roślin,
- strefę szumiących traw,
- obiekty małej architektury (ławki, kosze na śmieci)

Parkingi

Kluczowym elementem koncepcji jest strefa parkingów, łącznie powstanie 180 miejsc parkingowych.

Ponadto planuje się utwardzenie terenu przy blokach i placu zabaw z elementami zieleni.

Teren targowiska zostanie objęty monitoringiem.

2024 03 10 Koronowo koncepcja prezentacja 02 2024 03 10 Koronowo koncepcja prezentacja 03

2024 03 10 Koronowo koncepcja prezentacja 04 2024 03 10 Koronowo koncepcja prezentacja 06 2024 03 10 Koronowo koncepcja prezentacja 07 2024 03 10 Koronowo koncepcja prezentacja 08

 

Pin It