Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Szanowni Państwo informujemy, że Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Żłobka Samorządowego w Koronowie. Obiekt planuje się wybudować na działce nr 160/6 w miejscowości Koronowo przy ul. Letniskowej. Budynek żłobka przeznaczony jest na cele opiekuńczo - wychowawcze dla 77 dzieci oraz personelu dydaktycznego i pomocniczego. Głównym celem projektu jest stworzenie budynku otwartego i przenikającego się z zewnętrznym otoczeniem, z łatwym dostępem i czytelnym układem komunikacyjnym oraz z rozwiązaniami proekologicznymi oraz opartymi na odnawialnych źródłach energii. Koszt projektu: 129.150,00 zł

Pin It