Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, w ramach zapobiegania grypie sezonowej i w czasie trwania epidemii COVID-19, będą realizowane nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw grypie dla poniższych grup:

W związku z wprowadzeniem od dnia 8 listopada 2021 r. dowodów osobistych z drugą cechą biometryczną (odcisk palca) informujemy, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac wdrożeniowych w Rejestrze Dowodów Osobistych w dniu 5 listopada br. Biuro Dowodów Osobistych będzie czynne w godzinach 7:30-11.00.

Za utrudnienia przepraszamy!

W związku ze zmieniającą się interpretacją i bieżącym doprecyzowywaniem przez Centrum Projektów Cyfrowa Polska, zapisów dokumentacji konkursowej projektu "Granty PPGR", informujemy, że przedłużamy termin naboru oświadczeń do 28 października 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola Rolnika, by upadku unikał, który będzie przebiegał w formule on-line.

Link do testu, regulamin i klauzula informacyjna dostępne są na stronie www.krus.gov.pl.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. "Cysterski ślad w czterech porach roku". Konkurs trwa do 15 lipca 2022.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród tych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia, KRUS rozlosuje 100 hulajnóg.

W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zapisów dokumentacji konkursowej projektu "Granty PPGR", informujemy, że w dniu 14.10.2021, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, doprecyzowało zapisy dokumentacji konkursowej.

Jednocześnie informujemy, że oświadczenia pozyskane przez Gminę na uprzednich wzorach są ważne.

Oświadczenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych można składać do 18 października br. (poniedziałek) w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1 - liczy się data wpływu.

Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem konkursem na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów, przedłużony zostaje termin przyjmowania oświadczeń do dnia 18 października 2021 r. (poniedziałek).