Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Gmina Koronowo informuje, że na LII sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 26 stycznia br. została podjęta uchwała w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki  i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informujemy że od 1 do 28 lutego 2022 r. przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Koronowie, pokój nr 25, parter - wejście od ul. Farnej, wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

pdfZwrot podatku akcyzowego dla rolników - informacja533.92 KB

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dot. Opieki wytchnieniowej +

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XIV edycję konkursu „Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość”.

Koronowo dziś obchodzi dwie rocznice: 102 powrotu do Macierzy i 77 wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej.

Galeria: https://www.koronowo.pl/galeria?wydarzenia-2&wyzwolenie-koronowa-2022

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym przez Urząd Miejski w Koronowie.

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zaprasza na szkolenia w zakresie: sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie: „Zakładanie działalności gospodarczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020