Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

W Urzędzie Stanu Cywilnego kolejne pary obchodziły jubileusze małżeńskie. Złote Gody świętowali: Krystyna i Grzegorz BAUMGARTOWIE; Eugenia i Czesław JANUSZEWSCY; Jadwiga i Grzegorz KIEŁCZYŃSCY; Krystyna i Grzegorz KOZICCY; Czesława i Alfred OLEJNIKOWIE; Barbara i Jerzy SZALLOWIE.

18 września wejdą w życie przepisy, które na stałe zmienią zasady wyliczania czerwcowych emerytur na korzystniejsze. Pytań i wątpliwości jest wiele, dlatego toruński i bydgoski oddział ZUS organizują dyżur telefoniczny poświęcony tej tematyce.

Po świadczeniu rehabilitacyjnym osoba, która nadal jest niezdolna do pracy, może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Podstawą do wydania decyzji w sprawie renty jest prawomocne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie komisji lekarskiej ZUS.

Ubiegając się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, ubezpieczony do wniosku powinien dołączyć także niezbędne dokumenty (m.in. informację dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych, dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie, zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9, dokumentację medyczną, wywiad zawodowy jeśli osoba ubezpieczona pozostaje w zatrudnieniu) – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

budzet rusza glosowanie
chory czlowiek

Nie każdy przedsiębiorca pamięta,by złożyć wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego. Samo elektroniczne zwolnienie lekarskie nie wystarczy. ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu.

logo zus

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że na wizytę w placówce można umówić się przez Platformę Usług Elektronicznych  ZUS lub telefon.

nsp baner

Przed nami ostatni miesiąc spisowy. 62,14% mieszkańców naszej gminy wypełniło swój obowiązek spisowy. Nie spisało się jeszcze nieco ponad 9 000 osób. Zostało niewiele czasu, aby to uczynić.

wyklady

Studenci oraz uczniowie, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mogą dorabiać do swojego świadczenia. Muszą jednak pamiętać, że dodatkowe zarobki z zatrudnienia albo innej działalności, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, mogą spowodować, że ZUS zmniejszy albo zawiesi rentę.