Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Informujemy, iż na najbliższej, IV sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 25 czerwca 2024 r., rozpatrzony zostanie Raport o stanie Gminy Koronowo za rok 2023, przygotowany przez Burmistrza Koronowa.

Nad przedstawionym raportem, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, przeprowadza się debatę, w której głos zabierają radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien złożyć (najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której tematem będzie raport o stanie gminy) do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koronowie, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgłoszenia udziału w debacie przyjmowane są w Biurze Rady Miejskiej w Koronowie (pok. 23), ul. Farna 24, 86-010 Koronowo.

Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Miejska w Koronowie przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

pdfRAPORT O STANIE GMINY KORONOWO ZA ROK 202319.34 MB

docxZgłoszenie udziału w debacie24.57 KB

Porządek obrad sesji tutaj

Pin It