Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Przedsięwzięcie grantowe pn. „Poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miejskiego w Koronowie” zostało zrealizowane w ramach projektu „Dostępny Samorząd—granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

370248521 340197438535961 5680587959178004956 n

 

W ramach przedsięwzięcia wykonano w budynkach Urzędu Miejskiego w Koronowie następujące działania: 1. W celu usunięcia barier architektonicznych, wykonano drobne roboty budowlane tj. - w budynku przy ul. Pomianowskiego 1 zostały wymienione drzwi wewnętrzne do Urzędu Stanu Cywilnego (drewniane o wym. 150 cm x 220 cm), wymieniono balustradę i 3 poręcze na schodach; - w budynku przy ul. Plac Zwycięstwa 1 zamontowano nakładki na schody na profilu aluminiowym. 2. W celu usunięcia barier informacyjno- komunikacyjnych wykonano nowe oznakowanie: - w budynku przy ul. Pomianowskiego 1 zamontowano: 15 tabliczek na drzwi z wypukłym piktogramem brajlowskim (biura); - 4 tabliczki na toaletę z wypukłym piktogramem brajlowskim; 1 tabliczkę przed wejściem do budynku z wypukłym piktogramem brajlowskim; 3 tablice kierunkowe; 2 tablice z numerami kondygnacji budynku; - w budynku przy ul. Plac Zwycięstwa 1 zamontowano: 40 tabliczek na drzwi z wypukłym piktogramem brajlowskim (biura); 8 tabliczek na toaletę z wypukłym piktogramem brajlowskim; 10 tablic kierunkowych; 2 tablice z numeracją kondygnacji budynku. 3. W obu budynkach Urzędu zainstalowano tzw. system YourWay z aplikacją mówioną do budynku tj.: - przy ul. Pomianowskiego 1, system YourWay z aplikacją mówioną do budynku (1 baza mówiąca, 3 bazy tekstowe); - przy ul. Plac Zwycięstwa 1, system YourWay z aplikacją mówioną do budynku (2 bazy mówiące, 12 baz tekstowych). Ponadto w ramach usług doradczych firma Altix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 246c udzielała wsparcia doradczego w zakresie poprawy dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej w budynkach Urzędu Miejskiego w Koronowie. W ramach ww. usług firma Altix przeprowadziła wizję lokalną w budynkach Urzędu Miejskiego w Koronowie, przygotowała opis przedmiotu poszczególnych zamówień realizowanych w ramach przedsięwzięcia grantowego, oszacowała wartość zamówień oraz dokonała oceny merytorycznej ofert złożonych przez wykonawców.

Termin realizacji:

grudzień 2022 r. – wrzesień 2022 r.

Wartość grantu: 52.156,50 zł

 

387455321 884759439224867 5931318351663140390 n

 

Info na strone2

Pin It