Drukuj

Zespół poklasztorny cysterski (kościół od 2000 r. Kolegiata a od 2010 r. Bazylika Mniejsza)

1109333817klasztorPrzy ulicy Bydgoskiej 25 Cystersi przybyli do Koronowa w 1288r. z pobliskiego Byszewa. Już w roku następnym rozpoczęli budowę kościoła. Za twórcę projektu uważa się mnicha Theodricusa. Powstające zabudowania były murowane z cegły w stylu gotyckim. Jest to trójnawowa bazylika z transeptem i dwoma rzędami kaplic. Na przełomie XVII/XVIII w. opat Ignacy Bernard Gniński doprowadził do przebudowy kościoła ze stylu gotyckiego na barokowy. W tym czasie również wyposażono kościół w nowe - barokowe, bardzo cenne elementy wystroju. W 1819r. za sprawą pruskiego zaborcy nastąpiła kasacja zakonu. Zabudowania klasztorne zostały przekształcone w więzienie. Wnętrze kościoła zawiera wiele szczególnych dzieł: ołtarz główny, piękne stalle, dziesięć obrazów przedstawiających zdarzenia z życia klasztoru, chór muzyczny, ambonę oraz wiele innych elementów, których urok możemy dostrzec zwiedzając kościół.

 

 

 

 

 


 

Zespół poklasztorny cysterski (kościół od 2000 r. Kolegiata a od 2010 r. Bazylika Mniejsza)

1109333817klasztorPrzy ulicy Bydgoskiej 25 Cystersi przybyli do Koronowa w 1288r. z pobliskiego Byszewa. Już w roku następnym rozpoczęli budowę kościoła. Za twórcę projektu uważa się mnicha Theodricusa. Powstające zabudowania były murowane z cegły w stylu gotyckim. Jest to trójnawowa bazylika z transeptem i dwoma rzędami kaplic. Na przełomie XVII/XVIII w. opat Ignacy Bernard Gniński doprowadził do przebudowy kościoła ze stylu gotyckiego na barokowy. W tym czasie również wyposażono kościół w nowe - barokowe, bardzo cenne elementy wystroju. W 1819r. za sprawą pruskiego zaborcy nastąpiła kasacja zakonu. Zabudowania klasztorne zostały przekształcone w więzienie. Wnętrze kościoła zawiera wiele szczególnych dzieł: ołtarz główny, piękne stalle, dziesięć obrazów przedstawiających zdarzenia z życia klasztoru, chór muzyczny, ambonę oraz wiele innych elementów, których urok możemy dostrzec zwiedzając kościół.

 

 

 

 


 

Kościół Św. Andrzeja

andrzejaZ końca XVI wieku mieszczący się na skarpie wznoszącej się z rynku ku wschodowi. Pierwotnie był tu kościół drewniany, zbudowany na przełomie lat 1382-1396. W obecnej postaci powstał w 1599r. za sprawą starań opata Wawrzyńca Żalińskiego. Gotycki, trzynawowy z zamkniętym trójbocznie prezbiterium i kwadratową wieżą od zachodu, ze szkarpami na narożach. W 1762 roku zniszczone sklepienie wymieniono na drewniane stropy. Wyposażenie kościoła: barokowo-rokokowe, z interesującym późnobarokowym ołtarzem głównym z 1740 roku, na którym podziwiać można obraz Matki Boskiej "z dzieciątkiem w srebrnej sukience".

kor 0057 


 

Ratusz Miejski

10885302 809126339145863 376808323951639250 nZaprojektowany w stylu późno klasycystycznym, wzniesiony w pierwszej połowie XIX wieku. Przebudowany i rozbudowany w 1913 roku. Na siedmioosiowej elewacji znajduje się wejście usytuowane po lewej stronie, ujęte boniowanymi pilastrami. Ratusz pokryty jest dwuspadowym dachem z naczółkami , nakryty czerwoną dachówką. Na osi fasady głównej znajduje się nadwieszony, ozdobiony neogotyckimi wieżyczkami, niewielki szczyt z zegarem i herbem miasta. Pod znaczną częścią ratusza znajdują się pierwotne,pochodzenia gotyckiego piwnice sklepione kolebkowo.


Średniowieczny układ urbanistyczny
Średniowieczny układ urbanistyczny (z czasów Kazimierza Wielkiego). Lokacja miasta odbyła się na prawie niemieckim, dla którego charakterystyczna była regularność zabudowy, wynikająca z zastosowania planu szachownicowego. Centralną część miasta stanowi prostokątny plac rynkowy o wymiarach 90x70 m, z którego narożników wybiegają pod kątem prostym po dwie prostopadłe do siebie ulice. Rozdzielają one osiem prostokątnych bloków mieszkalnych stanowiących podstawę średniowiecznej zabudowy. Zabytkowe kamienice w ulicach staromiejskich pochodzą głównie z XIX wieku oraz początku wieku XX.

kor 0043 

 KOR180803 0027a1111589660Ratuszpoziomed


 

Diabelski Młyn

diabelDiabelski Młyn Młyn wodny z połowy XIX wieku (tzw. "Diabelski Młyn"). o drewnianej konstrukcji szkieletowej, wypełnionej cegłą, z zachowanym kołem młyńskim nasiębiernym żeliwno drewnianym. Pierwotna budowla-1800 rok. Obecnie, po renowacji, dostępny dla turystów wraz z pobudowaną obok restauracją.

 

 

 

 

 

Więcej informacji uzyskać można pod adresem: http://www.diabelskimlyn.com.pl/


 

Synagoga

synaSynagoga powstała w 1856r. W 1938 r. wykupiona od gminy żydowskiej w Bydgoszczy została siedzibą Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół". Od 19 lutego 1939 r. do wybuchu wojny w pomieszczeniach bożnicy mieściła się sokolnia. W czasie wojny przejęta przez Niemców służyła jako magazyn. Po wojnie przekształcona w kino „Brda". Od 2016 roku, po gruntownej renowacji, już jako Centrum Kultury "Synagoga", przeznaczona jest na  działalność kulturalną.

 


 

Cmentarz żydowski

1111759819macewydCmentarz żydowski W samym Koronowie przy ulicy Kolejowej obejrzeć można tereny cmentarza żydowskiego z zachowanymi macewami. Kirkut, czyli cmentarz żydowski zwykle był sytuowany poza zwartą zabudową na zboczu wzniesienia. W Koronowie został założony w pierwszej połowie XIX wieku. Teren był ogrodzony, jednakże w chwili obecnej część muru jest zniszczona. Zachowało się około 30 macew dwujęzycznych. Z jednej strony są napisy w języku żydowskim, z drugiej strony w

języku niemieckim.

 

 

 

 

cmentarz

cmentarz1


 

SKANSEN - ROŻEN STOPKA

1247836565img 4479DSkansen to potoczne określenie muzeum etnograficznego na wolnym powietrzu, którego celem jest zaprezentowanie kultury ludowej. Założyciele lokalu Stopka-Rożen od ponad dziesięciu lat zabiegają o to, by w możliwie wierny sposób zaprezentować przykłady architektury ludowej a przede wszystkim pokazać urządzenia i maszyny rolnicze, charakterystyczne dla regionu. Na terenie lokalu można spotkać więc ogromną ilość przedmiotów o różnych kształtach, wielkości i zastosowaniu. Wyróżniającymi się elementami są: lokomobila, młocarnia, ogromne drewniane sanie, miechy kowalskie i siewniki. We wnętrzu sali wspaniale prezentują się maszyny do szycia, rzeszota, cęgi, sierpy i radła. W pobliżu głównego budynku znajduje się także mały staw. Niekiedy można spotkać na nim bardzo rzadkie gatunki ptactwa np. kwiczoły. Otoczenie Stopki i staropolska stylizacja obiektu stwarzają atmosferę nieoczekiwanej swojskości, rozluźnienia i zacisza. W takich warunkach można beztrosko pospacerować, odpocząć i zrelaksować się.
http://www.stopkarozen.pl/index.php

skansen stopka

 

 


 

Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy w Byszewie

Sanktarium Byszewo str. 47Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy w Byszewie w obecnej postaci z lat 1645 - 1663 - usytuowany na wzniesieniu opadającym stromo ku rynnie jeziornej; rozbudowany z wcześniejszego kościoła z XV lub XVI wieku, przebudowany w II poł. XVIII wieku (dodanie kaplic, sklepienia w nawie, hełmu na wieży). Wystrój wnętrza niezwykle bogaty - barokowy i rokokowy: zróżnicowane sklepienia, interesująca rokokowa belka tęczowa, w ołtarzu głównym cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w srebrnych koronach, w pierwotnej postaci /przed renowacjami w różnych wiekach/ znany już w XIII w. chór muzyczny wsparty na dwóch filarach z prospektem organowym w stylu rokoka o bogatej ażurowej dekoracji, konfesjonały, ławy kolatorskie, liczne obrazy, portrety trumienne, płyty epitafijne itd. itp.

 


 

Spichlerz plebański

1111761792spichbyszdSpichlerz plebański W Byszewie znajduje się jedyny w swoim rodzaju spichlerz plebański z XVIII wieku. Drewniany, konstrukcji sumikowo - łątkowej z częścią murowaną. Wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta. Wewnątrz strop belkowany. Wejście zamknięte półkoliście. W części murowanej wejście zamknięte odcinkowo. Okienka z okiennicami. Dach dwuspadowy kryty dachówką.


Dworek w Gościeradzu

1111744293WyczdworekdDworek w Gościeradzu wzniesiony w 1933 roku wg projektu Leona Wyczółkowskiego i K. Sulisławskiego na miejscu podarowanego malarzowi w roku 1922 dworku drewnianego,na którym wzorowany był nowy projekt. Stanowił miejsce zamieszkania artysty przez wiele lat i bazę wypadową w rejon Pomorza, zwłaszcza Borów Tucholskich. Artysta zmarł 27 grudnia 1936 r. i pochowany został zgodnie z Jego ostatnią wolą w pobliżu ukochanego Gościeradza - na cmentarzu wiejskim w pobliskim Wtelnie. Park dworski o powierzchni 1,58 ha założony w XIX wieku.

 

 

 

 

dworek1

dworek


Ruiny zamku w Nowym Jasińcu

1111762154zamekjasindObejrzeć można ruiny zamku w Nowym Jasińcu (wsi o bogatych tradycjach historycznych, położonej w średniowieczu na pograniczu pomorsko - wielkopolskim, w latach 1309 - 1454 będącej w rękach Krzyżaków) z zachowanymi murami kamienno-ceglanymi z końca XIV wieku; zamek był wielokrotnie niszczony i odbudowany; w otoczeniu fosa ze śladami podstawy mostu oraz pozostałości ziemne podzamcza. W jeziorze, nad którym położony jest zamek, odkryto znaleziska średniowiecznych militariów oraz elementy wystroju zamku. W pobliżu grodzisko wczesnośredniowieczne z zespołem 12 zabytkowych dębów i dwóch lip ("Gaj Wyczółkowskiego"). W centrum wsi znajduje się także zabytkowa kuźnia z XIX wieku oraz budynek dawnej karczmy i zajazdu.

 

 

 


Kościół parafialny p.w. Św. Michała Archanioła

Znajduje się we Wtelnie, zbudowany w latach 1785-87 z fundacji opata koronowskiego A.J. Chrząstkowskiego, przedłużony w roku 1863 i powiększony o kaplice, a w 1908 roku uzupełniony o neobarokową kwadratową wieżę nakrytą hełmem baniastym z latarnią. Wyposażenie rokokowe: w ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z początku XVII wieku w srebrnych sukienkach. Także rokokowe inne obrazy z XVIII wieku, ołtarze boczne, ambona i prospekt organowy.


Kościół parafialny p.w. Św. Wawrzyńca

Z lat 1790-91 w Mąkowarsku, powiększony i przekształcony w końcu XIX wieku; nawa dwurzędowa zbliżona do kwadratu, część nowsza z elewacją zachodnią półkoliście z barokowym krucyfiksem z XVIII wieku, ołtarz główny z początku XVIII wieku, trójosieowy, chrzcielnica regenacyjna z ok. 1740 roku, dwa konfesjonały rokokowo-klasycystyczne.


Kościół parafialny p.w. Św. Anny w Łąsku Wielkim

Barokowy, murowany, zbudowany przez Cystersów na niewielkim wzniesieniu w roku 1767, odnowiony gruntownie w roku 1892. Wyposażenie wnętrza rokokowe z okresu budowy, w ołtarzu głównym obrazy z I poł. XIX wieku, w polu środkowym "Przemienienie" wg Rafaela. Dzwonnica klasycystyczna murowana z ok. poł. XIX wieku, w arkadzie tablice upamiętniające bitwę z Krzyżakami z 10.10. 1410 roku i ku czci poległych w czasie II wojny światowej. Grobowce i płyty kamienne z XIX wieku także na cmentarzu przykościelnym.


Wiadukt kolejowy linii Koronowo - Tuchola

1,5 km od Buszkowa zobaczyć można wiadukt kolejowy linii Koronowo - Tuchola, zbudowany w 1909 roku.

 


WARSZTAT GARNCARSKI Garniec Tomasz Poraziński

1352294315logoPokazy garncarstwa tradycyjnego w plenerze

Rzemiosło garncarskie jest znane na ziemiach polskich od ponad tysiąca lat. Zawód, który niegdyś był jednym z najważniejszych, obecnie jest kunsztem mało komu znanym.
Garniec oferuje Państwu pokaz toczenia na drewnianym kole nożnym, który cieszy się niesłabnącą popularnością wśród dzieci i dorosłych, Dzięki umiejętnościom oraz zdobytej wiedzy na temat ceramiki i sposobów jej wykonywania odtwarzane są stare wzory, które w swej prostocie kryją piękno. Pokaz toczenia na kole garncarskim rozpoczyna się od zbudowania warsztatu pracy, który składa się m.in. z drewnianego, nożnego koła garncarskiego oraz ławy garncarskiej. Podczas pracy garncarz prezentuje sposoby przygotowywania gliny oraz różnorodne techniki toczenia przedmiotów na kole: dzbanów, mis, kufli czy świeczników.
Widzowie mają również możliwość poznania fragmentów historii garncarstwa, bajek i anegdot związanych z tym starym zawodem. Klimat stwarzają również proste rzemieślnicze stroje nawiązujące do prezentowanego zawodu garncarza.
Warsztatowi towarzyszy kram z gotowymi, ręcznie wytwarzanymi garnkami, kubkami czy misami oraz innymi drobiazgami, powstającymi w garncarni takich jak biżuteria ceramiczna czy figurki aniołów.
Garniec chętnie podejmuje współpracę z różnego rodzaju instytucjami, jak i osobami prywatnymi. Każdorazowo ceny ustalane są indywidualnie.
Osobom zainteresowanym oferowane są dodatkowe atrakcje w postaci wypału garnków w piecu plenerowym podczas trwania imprezy lub gotowania strawy na ognisku w glinianym garńcu.

Czy glina może uciekać ?
WARSZTATY GARNCARSKIE DLA NAJMŁODSZYCH

Garniec zaprasza na atrakcyjne zajęcia z cyklu „Ginące zawody".
Specjalnie dla najmłodszych organizowane są warsztaty garncarskie z możliwością przyjazdu do szkoły, domu kultury czy innej placówki. Zajęcia mają charakter dydaktyczny. Na początek przedstawiana jest dzieciom historia garncarstwa oraz tradycje, bajki i anegdoty związane z tym zawodem.
Uczestnicy zajęć mają okazję zobaczyć, jak na kole garncarskim powstają naczynia z gliny. Najważniejszym jednak elementem warsztatów jest wspólne lepienie przedmiotów z prawdziwej gliny garncarskiej, które dzieci zabierają ze sobą do domu. Zajęcia są zawsze dostosowane do możliwości uczestników. Zajęcia mogą odbywać się w klasie lub świetlicy szkolnej. Po warsztatach dzieci ani sala nie są brudne wystarczy, że umyją ręce i dalej uczestniczą w zajęciach szkolnych.
Od maja do końca września Garniec zaprasza grupy zorganizowane (do 45 osób) na zajęcia ceramiczne do swojego warsztatu, w którym można przyjrzeć się pracy garncarza, zapoznać się ze wszystkimi urządzeniami i narzędziami niezbędnymi przy pracy z gliną (piec ceramiczny, koła garncarskie nożne, toczek garncarski), zobaczyć jak wygląda galeria ceramiczna pełna ręcznie wytwarzanych przedmiotów i oczywiście spróbować ulepić naczynie z gliny.
Organizując zajęcia z ceramiki zapewniane są wszystkim niezbędne materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów (glina ceramiczna oraz wszelkie potrzebne narzędzia ceramiczne wliczone są w cenę zajęć).
Gwarantowana udana zabawa, pełna wrażeń i niezapomnianych przeżyć !

Warsztaty papieru czerpanego
Garniec zaprasza na ciekawe zajęcia z cyklu „Ginące zawody", podczas których każdy uczestnik pozna tajniki pracy w czerpalni papieru oraz dawnych technik pisania i lakowania listów.
Zajęcia mają charakter pokazowo warsztatowy, gdzie dzieci aktywnie uczestniczą podczas procesu wytwarzania papieru. Propozycja skierowana jest do szkół, przedszkoli, domów kultury oraz innych instytucji. Zajęcia mogą odbywać się w placówkach lub w chałupie przy warsztacie garncarskim. Warsztaty papieru czerpanego nawiązują do tradycji rzemiosł średniowiecznych, które są kultywowane i prezentowane w bardzo przystępny i ciekawy sposób. Pokaz i warsztaty czerpania papieru odbywają się przy użyciu tradycyjnej drewnianej prasy śrubowej, drewnianej beczki, starej zabytkowej lakownicy, gęsich piór i wielu innych eksponatów. Na szczególną uwagę zasługuje kopia oryginalnego tłoku pieczętnego miasta Koronowa z XVII w.
Uczestnicy zajęć będą mieli okazję poznać historię tego nieistniejącego już rzemiosła, które można zobaczyć jedynie w nielicznych już muzeach papiernictwa i drukarstwa w Polsce. Każde dziecko samodzielnie wykona kartkę papieru czerpanego, będzie pisać gęsim piórem oraz samodzielnie na swojej pracy odciśnie tradycyjną pieczęć lakową.

Gwarantowana ciekawa i pouczająca zabawa z możliwością poznania rzemiosła, które zniknęło prawie 200 lat temu wraz z wynalezieniem przez francuza Nicholas-Louis Roberta pierwszej maszyny do produkcji papieru.

Wioska ginących zawodów
Jeżeli chcą Państwo udać się w podróż szlakiem ginących zawodów, Garniec może uświetnić każde wydarzenie oferując plenerowy pokaz historyczny. W tym celu rekonstruowany jest duch wioski średniowiecznej prezentując stare zawody oraz inne materialne elementy z czasów dawnych. W miejscu pokazu stawiane są namioty i warsztaty rzemieślnicze.

Największą atrakcją jest szansa poznania pracy rzemieślników kultywujących tradycyjne zawody m.in.:

Warsztaty: garncarski, świecownika, witrażownika, rogownika, skórnika, rzeźbiarza/snycerza, prząśniczy, wikliniarski, kowala, mincerza, filcownika, bursztynnika
Manufaktura papieru czerpanego
Bombardier - wystrzały z replik armat i hakownic
Pokaz pracy bednarza
Topienie szkła

Wszyscy rzemieślnicy prezentują się w strojach nawiązujących do wykonywanego rzemiosła i każdemu towarzyszy kram, na którym można kupić gotowe, oryginalne przedmioty przez nich wytwarzane. Organizator wybiera stoiska, które będą prezentowały się podczas imprezy w zależności od możliwości finansowych oraz wolnych terminów poszczególnych rzemieślników. Rzemieślnicy są otwarci na wszelkie formy współpracy, dlatego produkt zawsze dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb.

Oferta do pobrania również tutaj
Zapraszamy do współpracy!

WARSZTAT GARNCARSKI Garniec Tomasz Poraziński
ul. Lipkusz 8, 86-010 Koronowo
tel. 608 01 25 41, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.garniec.pl

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies