Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Konferencja naukowa

KORONOWO - WIZJA REWITALIZACJI OBSZARÓW NADRZECZNYCH

Wtorek, 19 marca 2024 r.

 

9:30-10:00 rejestracja uczestników

10:00 przywitanie gości

 

10:10-11:00

I blok KORONOWO NAD BRDĄ

1. Wpływ rzeki na historię i rozwój miasta

[mgr Włodzimierz Domek - Pracownia Regionalistyczna WSG]

2. Powstanie zapory na rzece Brdzie w Pieczyskach – konsekwencje hydrologiczne

[mgr inż. Marta Brzezińska - UKW]

3. Oddziaływanie starego koryta rzeki Brdy na miasto

[mgr inż. Agata Szulc – UM w Koronowie]

11:00-11:30 przerwa kawowa

 

11:30-12:45

II blok MARTWA BRDA STAN OBECNY I UWARUNKOWANIA REWITALIZACJI

1. Jakość wody „starego koryta Brdy” i jego wpływ na ujęcie wody „Czyżkówko”

[mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga - MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o.]

2. Problemy środowiskowe koryta rzeki Brdy w Koronowie. 18 lat badań „Martwej Brdy”

[dr Dawid Szatten - UKW]

3. Charakterystyka warunków transportu osadów zrzucanych ze Zbiornika Koronowskiego do rzeki Brdy

[dr hab. Michał Habel - UKW, mgr Jacek Zalewski - retencja.pl]

4. Kompleksowe badania i monitorowanie osuwiska w Koronowie

[dr hab. inż. Lesław Zabuski, prof. IBW PAN w Gdańsku]

5. Kształtowanie terenów nad wodami w oparciu o warunki gospodarki wodnej i wymagania środowiskowe

[mgr Jacek Zalewski – retencja.pl]

12:45-13:30 obiad

 

13:30-15:00

III blok WIZJA REWITALIZACJI BRDY

1. Rozwój funkcjonalno-przestrzenny Koronowa

[prof. Aleksandra Jezierska-Thöle - UKW, mgr Patrycja Essing-Jelonkiewicz - UKW]

2. Ochrona wartości kulturowych a problematyka rewitalizacji miasta na przykładzie Koronowa

[dr hab. Daria Bręczewska-Kulesza - PBŚ]

3. Dobre praktyki w procesie partycypacji społecznej na terenach rewitalizacyjnych

[dr inż. arch. Małgorzata Kaus - PBŚ, mgr inż. arch. Łukasz Rosiak - PBŚ]

4. Analiza możliwości adaptacyjnych obiektów poprzemysłowych w Koronowie

[dr inż. arch. Zuzanna Małkowska - PBŚ]

5. Masterplan, jako istotne narzędzie w kreowaniu nabrzeżnej przestrzeni miasta

[dr inż. arch. Robert Łucka - PBŚ]

6. Przykłady rewitalizacji nabrzeży rzek w kontekście stworzenia masterplanu rewitalizacji koryta Brdy w Koronowie

[dr inż. arch. Ada Nawrocka - PBŚ]

15:00 - 15:30 dyskusja

15:30-18:00 wizyta terenowa w Koronowie (wystawa PBŚ w CK Synagoga)

 

Środa, 20 marca 2024 r.

 

9:30-10:00

IV blok WARUNKI FORMALNE REWITALIZACJI

1. Aspekty prawne

[Anna Flaga-Martnek, WKB Kancelaria prawna]

2. Pozyskanie finansowania zewnętrznego na realizację projetu

[Rafał Szporko, DS. Consulting Sp. z o.o.]

 

10:00-11:30

V blok część I DOŚWIADCZENIA - PRZYKŁADY DOBRYCHPRAKTYK REWITALIZACJI

1. Możliwości rozwoju turystyki na bazie zrewitalizowanej części miasta Koronowa

[mgr Patrycja Essing-Jelonkiewicz - UKW, dr Alicja Gonia - UKW]

2. Adaptacje obiektów poprzemysłowych

[dr inż. arch. Piotr Brzeziński - PBŚ]

3. Plenerowe przestrzenie kulturalne - dobre praktyki

[dr Beata Fertała-Harlender - PBŚ]

4. Kształtowanie nadrzecznych przestrzeni publicznych w małych miastach na przykładzie wybranych rozwiązań z województwa kujawsko-pomorskiego

[dr Iga Grześkow - PBŚ]

5. Przekształcenia układu wodnego Poznania w ostatnich dwóch stuleciach

[dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski - Politechnika Poznańska, PBŚ]

6. Bydgoszcz - odmieniamy miasto zwracając się ku rzekom

[arch. Anna Rembowicz - Dziekciowska - Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy]

11:30-12:00 przerwa kawowa

 

12:00-12:45

V blok II część DOŚWIADCZENIA - PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK REWITALIZACJI

1. Skuteczna rewitalizacja rzeki Brdy w Bydgoszczy

[mgr inż. Stanisław Drzewiecki - Prezes MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o.]

2. Bydgoskie doświadczenia i metodyka rewitalizacji systemów wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

[inż. Agnieszka Łuczak i mgr inż. Bartłomiej Szatkowski - MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o.]

3. Lokalne doświadczenia

[mgr Sławomir Marszelski - Zastępca Burmistrza Koronowa]

12:45-13:30 dyskusja

13:30-14:30 obiad

Pin It