logotyp epuap logotyp bip       flaga pol flaga niem flaga ang flaga wloska
banertop_1c.png
banertop_2a.png
banertop_3b.png
banertop_4a.png

banertop ramka

home ico

Dok2Po raz kolejny Gmina Koronowo zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z wnioskiem o dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwianie lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

 

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane:

 


1. na obiektach budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, zaliczanych do niżej wymienionych grup:

 • I grupa: placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówki artystyczne-ogniska artystyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych);
 • II grupa: inne obiekty użyteczności publicznej (ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i bezpieczeństwa publicznego);
 • III grupa: inne obiekty użyteczności publicznej.

 

2. na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.


Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.


Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania do udziału w programie:

 • zgłoszenie lub pozwolenie na budowę w zależności od zakresu prowadzonych prac (uwierzytelnione kopie) – wydaje je Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, ul. Zygmunta Augusta 16,
 • oświadczenie każdego z właścicieli nieruchomości o zobligowaniu do przeprowadzenia zadania oraz zadeklarowanie wykonania nowego pokrycia dachowego we własnym zakresie (docxdruk do pobrania11.98 KB)
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości objętej zadaniem (wystawiony w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku),
 • wypis i wyrys z rejestru ewidencji gruntów z zaznaczeniem miejsca lokalizacji odpadów niebezpiecznych (mapa potwierdzona za zgodność z oryginałem nie starsza niż 1 rok),
 • informacje dodatkowe dotyczące przedsięwzięcia oraz oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za przedkładanie fałszywych danych (docdruk do pobrania31 KB).
 • informacja o wyrobach zawierających azbest (druki do pobrania: pdf1572.38 KB, pdf2992.63 KB)
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – dotyczy przedsiębiorców, prowadzących działalność (pdfdruk do pobrania4.25 MB).
 • formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę – dotyczy rolników (pdfdruk do pobrania363.48 KB).
 • oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy de minimis (pdfdruk do pobrania189 KB).

 

WAŻNE !
WSZELKIE SKŁADANE W URZĘDZIE MIEJSKIM DOKUMENTY

ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O DOFINANSOWANIE

MUSZĄ BYĆ ORYGINALNE LUB POŚWIADCZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM.


POŚWIADCZENIA MOŻE DOKONAĆ ORGAN, KTÓRY DOKUMENT WYDAŁ LUB NOTARIUSZ.

 

WYMAGANE DOKUMENTY NALEŻY PRZEDKŁADAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE:
DO 30 STYCZNIA 2015 R.

Kalendarz wydarzeń

 bg kal W gminie  bg synCentrum Kultury Synagoga

650lat Koronowa

esesja

650 lat koronowa baner

Dzisiaj jest: 22 Stycznia 2019
Imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor
Pogoda Koronowo z serwisu

Komunikaty GCZK

Samorządy partnerskie

miasto partnerskie1 miasto partnerskie2 miasto partnerskie3

 


 Banner2

 

banner ocena

 

banerek sisms

 dobrcz2

baner marcin

 

Partnerzy

 • logo p1
 • logo p2
 • logo p3
 • logo p4
 • logo glowne poziom bialy 11
 • logo p6
 • logo p7
 • logo p8
 • logo p9
 • logo zgkim
 • pbw
 • logo p10
 dol herb

Urząd Miejski w Koronowie
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

 dol email  sekretariat@um.koronowo.pl
 dol telefon

Centrala: 52 382 64 00
Fax: 52 382 64 01 

Zobacz szczegółowe dane

© Gmina Koronowo

 Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies