Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

azbest

Burmistrz Koronowa przypomina o obowiązku corocznego składania ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest” wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

ludzie zadaja pytania

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Koronowo, będą udzielane w piątki w godzinach od 14:00 do 15:30 w Koronowie przy ul. Szosa Kotomierska 3 II piętro pok. 1.

psy,koty

Decyzją Burmistrza Koronowa Patryka Mikołajewskiego już po raz trzeci Koronowo nie strzela w sylwestra. Błysk, huk płoszą i stresują nie tylko domowe zwierzęta, dlatego zachęcamy do unikania materiałów pirotechnicznych. W trosce o spokój i bezpieczeństwo naszych pupili w Nowy Rok wejdziemy bez fajerwerków.

rodzina

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.200.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku z zakresu: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

parkomaty

Informujemy, ze Gmina Koronowo zakupiła nowe parkomaty, które stanęły na ulicach Płac Zwycięstwa oraz Tucholskiej w Koronowie. Płatności za korzystanie ze strefy płatnego parkowania odbywać się będą za pomocą parkomatów.

kartka zyczenia
burmistrz z przedsawicielami firmy od zakupu smieciarki

Informujemy, że gmina Koronowo rozstrzygnęła przetarg na dostawę dwóch samochodów ciężarowych typu śmieciarka dwukomorowa.

logo zus

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy, świadczenia chorobowe za czas kwarantanny lub izolacji będzie można zapytać podczas wtorkowego dyżuru telefonicznego. Odbędzie się on 15 grudnia w godz. 9-12.00 pod numerem telefonu 52 34 18 704.