Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Proponowane szkolenia dotyczą sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie : „Rozwijania działalności gospodarczej” oraz ,, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W dniu 10.05.2021. godz.11:00 – 13:00 szkolenie w zakresie ,, Rozwijanie działalności gospodarczej” oraz praktycznego wypełniania wniosku dotyczącego wsparcia na „Rozwijania działalności gospodarczej.”
Miejsce szkolenia – biuro LGD ,,Trzy Doliny” – Gądecz 33.
W dniu 12.05.2021. godz.11:00 – 13:00 szkolenie w zakresie ,, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej” oraz praktycznego wypełniania wniosku dotyczącego wsparcia na ,, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej
Miejsce szkolenia – biuro LGD ,,Trzy Doliny” – Gądecz 33.

UWAGA - ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o telefoniczne powiadomienie o zamiarze uczestnictwa w szkoleniu - tel. 739 246 434
Obowiązują zasady związane z COVID-19 – maseczki podczas szkolenia oraz dezynfekcja rąk.
Więcej: https://trzydoliny.eu/

flaga polski

Szanowni Mieszkańcy, przed nami majowe dni świąteczne: Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i Święto Narodowe Trzeciego Maja.

marszalek

Samorząd województwa przystąpił do negocjacji z rządem ostatecznej kwoty, jaką zamknie się budżet naszego programu operacyjnego 2021-2027. Usilnie zabiegamy o to, by były to co najmniej 2 miliardy euro. Na wczorajszej (22 kwietnia) konferencji prasowej marszałek Piotr Całbecki zaapelował o szerokie wsparcie dla naszego stanowiska negocjacyjnego.

Ponad 448,5 tys. świadczeniobiorców w województwie kujawsko-pomorskim otrzyma w tym roku tzw. trzynastą emeryturę na łączną kwotę ponad 557 mln zł. Jeszcze przed majówką ZUS wypłaci ostatnią transzę trzynastek osobom, które pobierają świadczenie lub zasiłek przedemerytalny. Całkowity prognozowany koszt wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia w ZUS w całym kraju wyniesie przeszło 11,2 mld zł.

Do 9 maja rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, gdy placówka oświatowa dziecka lub dorosłej osoby niepełnosprawnej jest zamknięta, lub działa w ograniczonym zakresie w związku z Covid-19. Z zasiłku można skorzystać także, gdy z powodu pandemii dzieckiem nie może zająć się niania zatrudniona na umowie uaktywniającej lub opiekun dzienny.

strzalki

Uprzejmie informujemy, że z dniem 28 kwietnia (środa) Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie zostaje czasowo przeniesiony z Placu Zwycięstwa 22 na ul. Sienkiewicza 4 (obok Centrum Kultury Synagoga).

informacja

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora SPZOZ w Koronowie Komisja konkursowa wskazała na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie Panią Dorotę Maciejewską. 

dzwonek