Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

oferta pracy
baner nsp
dzwonek
oferta pracy

Burmistrz Koronowa

Ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie  ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo.

megafon

Informujemy, że dnia 08.02.2021r., zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót budowlanych polegających na przebudowie mostu przez rzekę Krówkę w Byszewie.

baner 500 plus

Od 1 lutego rozpoczyna się przyjmowanie wniosków na comiesięczne świadczenia wychowawcze 500+. Na początek nabór będzie prowadzony w formie elektronicznej.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.