Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

emerytura

Przejście na emeryturę nie zawsze oznacza koniec aktywności zawodowej. Wielu seniorów będąc na emeryturze, decyduje się założyć własną firmę. Warto wiedzieć jakie składki muszą opłacać.

Osoby, które przeszły na emeryturę coraz chętniej zakładają własne firmy. W skali kraju na koniec grudnia 2022 roku aż 29 proc. pracujących emerytów prowadziło pozarolniczą działalność gospodarczą, a na koniec 2021 roku 30,4 proc. - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Jakie składki opłaca przedsiębiorca- emeryt?
Jedyną składką, jaką musi płacić emeryt prowadzący działalność gospodarczą, jest składka zdrowotna, chyba że spełnia warunki, aby i z tego obowiązku być zwolnionym. Składki na ubezpieczenia społeczne z działalności może natomiast opłacać dobrowolnie. Jeśli przystąpi dobrowolnie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, to obowiązkowego będzie także ubezpieczenie wypadkowe. Co ważne przedsiębiorca emeryt nie może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Zwolniony jest również z opłacania składki na Fundusz Pracy – wyjaśnia rzeczniczka.

Zwolnienie ze składki zdrowotnej Emeryt, który prowadzi działalność gospodarczą, nie musi opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli jego miesięczna emerytura brutto nie przekracza minimalnego wynagrodzenia (od lipca 2023 r. jest to 3600 zł) oraz:
• osiąga przychody z działalności, które nie przekraczają miesięcznie 50 proc. najniższej emerytury (od 1 marca minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł) lub
• opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Jeśli emeryt spełnia te warunki, to podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale nie opłaca składki na to ubezpieczenie (jest zobligowany wysłać deklarację rozliczeniową).

W przypadku gdy przychód osiągany przez emeryta jest zmienny, może zdarzyć się, że w poszczególnych miesiącach przekroczy wysokość przychodu zwalniającego z obowiązku opłacania składki zdrowotnej. W tej sytuacji przedsiębiorca będzie zobowiązany do odprowadzenia składki zdrowotnej tytułem prowadzonej działalności.

Dla osób, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, wysokość uzyskanego przychodu z działalności gospodarczej nie będzie miała wpływu na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia emerytalnego, nawet jeśli przychód przekracza określone progi. Jest jeden wyjątek od tej reguły- gdy ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1588,44 zł brutto). Jeśli przychód przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

 

Informacja: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Pin It