Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Park "Grabina" o powierzchni 23,7 ha jest pozostałością zwartych obszarów leśnych występujących niegdyś w Dolinie Brdy. Otacza on Koronowo od południowego zachodu skąd roztacza się rozległy widok na meandrującą Brdę i leżące u podnóża miasto. Nazwa pochodzi od lasów grabowych porastających wzgórza wokół miasta. Strome zbocza wysoczyzny morenowej poprzecinane są głębokimi jarami. Najwyższe wzgórza to: "Grabina" - 109,1 m, "Wzgórze Łokietka" - 107,5 m, "Wzgórze Św. Jana" - 106 m i "Szańce" - 94 m. Na obszarze tym zlokalizowane były dwa wczesnosłowiańskie grodziska (pierwsze na "Wzgórzu Łokietka", drugie ok. 250 m na południe od grodu koronowskiego).

 

grabina14Lista występujących w parku i na terenach przyległych roślin obejmuje ponad 430 gatunków, w tym 41 gatunków drzew i 30 gatunków krzewów. Dominują graby i dęby szypułkowe (m.in. trzydzieści o obwodach w pierśnicy od 445 do 220 cm). Występują tu też lipy m.in. drobnolistna, buki i jesiony. Od kilku lat czynione są starania aby na obszarze "Grabiny" utworzyć rezerwat przyrody. W okolicach Koronowa znajduje się kilkadziesiąt pomników przyrody. Na szczególną uwagę zasługują skupiska dębów: trzydzieści dębów szypułkowych o obwodach w pierśnicy od 445 cm do 220 cm rosnących w parku "Grabina" na wzniesieniu morenowym w obrębie miasta Koronowa, dwanaście dębów szypułkowych, w tym jeden o nazwie 'Dąb Wyczółkowskiego", o obwodach pierśnicy od 580 cm do 280 cm, rosnące w parku wiejskim w Nowym Jasińcu, które były tematem malarskim Leona Wyczółkowskiego, dwanaście dębów szypułkowych o obwodach pierśnicy od 272 do 178 oraz drzewostan modrzewiowo-dębowy w Różannie, sześć dębów szypułkowych o obwodach w pierśnicy od 500 cm do 200 cm w Ługowie, aleja lip drobnolistnych koło wsi Motyl. Spośród 12 głazów narzutowych znajdujących się w okolicy Koronowa należy przede wszystkim wyróżnić głazy: "Kierda" o obwodzie 980 cm w dawnym korycie Brdy w Koronowie, "Kamień Łokietka" o obwodzie 800 cm koło leśnictwa Pólko oraz obwodzie 820 cm znajdujący się na poboczu drogi z Koronowa do Nowego Jasińca. W północnej części gminy położony jest fragment utworzonego w 1994 roku krajobrazowego rezerwatu przyrody "Dolina Brdy", w obrębie którego występuje też szereg pomników przyrody, m.in. dwie lipy drobnolistne o nazwie "Lipy Wyczółkowskiego" o obwodach w pierśnicy 430 i 390 cm oraz dwa dęby szypułkowe o nazwach "Dąb Cesarski (480 cm w pierśnicy) i "Dąb Sulisławskiego" (430 cm w pierśnicy) w osadzie Świt nad Brdą.

Pin It