Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Burmistrz Koronowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie Ratownictwa i ochrony ludności.

Ogłoszenie wraz z dodatkowymi dokumentami - Zarządzenie Burmistrza Koronowo NR OR-S.0050.61.2021 z dnia 12 maja 2021 r.

pilka nozna

Serdecznie zapraszamy, to już w tym roku - Olimpia Wtelno ma 10 lat. Rezerwujcie terminy, rezerwujcie terminy. Kto pierwszy ten lepszy.

karate

20-21 marca rozegrano VIII Energa Karate Grand Prix Tczewa. Był to drugi w tym roku turniej rankingowy w karate olimpijskim WKF pod patronatem Polskiej Unii Karate. W zawodach brało udział prawie 800 zawodników z 64 klubów i 6 państw.

karateccy z koronowa na podium

W dniach 6, 7 marca na Artego Arenie w Bydgoszczy odbył się pierwszy tegoroczny turniej rankingowy Polskiej Unii Karate.
XX Central Europe Open - Grand Prix Pomorza i Kujaw zgromadził ponad 600 zawodników karate WKF z 67 klubów i 5 państw. Zawody były pierwszym turniejem kwalifikacyjnym do kadry narodowej na zbliżające się ME seniorów w Chorwacji i ME kadetów, juniorów i młodzieżowców w Finlandii.

koperta

 

pozostaw 1 procent w powiecie bydgoskim

Powiat Bydgoski wraz z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego, zachęca do przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w zeznaniu podatkowym za rok 2020 na organizacje pożytku publicznego działające na terenie Powiatu Bydgoskiego.

koperta

Burmistrz Koronowa ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2021 w zakresie rozwoju sportu.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.

koperta

Burmistrz Koronowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Ogłoszenie wraz z dodatkowymi dokumentami - Zarządzenie Burmistrza Koronowo NR OR-S.0050.8.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.