Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Polski Komitet Olimpijski zachęca do udziału w konkursieplastycznym. Prace można przesyłać do 28 lutego 2022 roku.

Akademia Piłkarska Victoria wraz z Victorią Koronowo oraz Stowarzyszeniem Łatwo Pomagać zapraszają do wzięcia udziału w charytatywnym turnieju "gOle dla Marzeny".

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.206.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku z zakresu: pomoc społeczna,

W niedzielę 12 grudnia w Kórniku odbył się pierwszy w tym roku szkolnym turniej z cyklu Wielkopolskiej Ligi Karate.

W środę, 29 grudnia 2021 r. w hali Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie odbędzie się Koronowo Fight Night.

Burmistrz Koronowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2022 roku zadań publicznych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju sportu.

Ogłoszenie wraz z dodatkowymi dokumentami znajduje się tutaj

Burmistrz Koronowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 ze zm.) w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.185.2021 z dnia 25 listopada 2021 roku

 

Ogłoszenie o konkursie

 

22 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyła się ceremonia wręczenia wyróżnień, certyfikatów i tytułów w dziedzinie ekonomii społecznej.