Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

plakat e-wizyta

Dbając o bezpieczeństwo i czas naszych klientów, wprowadzamy kolejne udogodnienie, dzięki któremu można odwiedzić ZUS online.

dystans spoleczny

Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski przypomina o obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych oraz zachowaniu dystansu społecznego.

W celu weryfikacji przestrzegania w/w obowiązków Policja uprawniona będzie do wykorzystania gminnego systemu monitoringu wizyjnego.

logo zgkim

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

pan podpisuje dokumenty

Dnia 19 października br. Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski ogłosił przetarg nieograniczony pn. Dostawa zamiatarki drogowej na podwoziu samochodu ciężarowego.

pani lezy chora

Zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, gdy pracodawca zmienił wymiar czasu pracy lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia na podstawie ustawy o COVID-19.

logo gus

Informujemy, że w województwie kujawsko-pomorskim do spisania mamy 65 tysięcy gospodarstw. Do tej pory spisało się nieco powyżej 30%.

zestawy upominkowe

Rolniku! Trwa Powszechny Spis Rolny. Wystarczy wejść na stronę https://spisrolny.gov.pl/, dokonać samospisu internetowego i obowiązek zostanie spełniony.

górki monet

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osoby, mające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, które otrzymują z KRUS świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie niższej niż 2.400 zł brutto miesięcznie mogą wystąpić do jednostki organizacyjnej KRUS (Oddział Regionalny lub Placówka Terenowa KRUS) z wnioskiem o świadczenie wyrównawcze.