Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Informujemy, że trwa nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów. Projekt jest finansowany z funduszy europejskich. Z pomocy skorzystają mieszkańcy 880 gmin, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Gmina Koronowo do środy - 13 października br. zbiera oświadczenia osób, które potrzebują wsparcia w postaci sprzętu komputerowego. Oświadczenia mogą składać rodzice/opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich lub pełnoletni uczniowie szkół średnich.

Z pomocy mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych i średnich:

  • mieszkający w miejscowościach, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i których rodzice, opiekunowie prawni, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

Oświadczenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych można składać w sekretariatach szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Koronowo lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Koronowie - liczy się data wpływu.

Na terenie gminy Koronowo, działały następujące PPGR:

- MĄKOWARSKO PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE,

- BYDGOSZCZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO RYBACKIE,

- BYSZEWO PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE,

- KUSOWO KOMBINAT PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH,

- TUCHOLA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO PAŃSTWOWE,

- WIĘCBORK PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE,

- WTELNO ZAKŁAD SADOWNICZY

 

docOSWIADCZENIE_DLA_RODZICA.doc119 KB

docOSWIADCZENIE_UCZNIA_SZKOlY_SREDNIEJ_KTORY_OSIAGNAl_PElNOLETNOSC.doc119.5 KB

docxZgoda na przetwarzanie danych - klauzula POPC.docx22.84 KB

 

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

zdjecie2

Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będą nachodzili sąsiadów, by uzyskać informacje na temat kontrolowanej osoby na zwolnieniu lekarskim. ZUS nie będzie też mógł wystąpić do operatora sieci komórkowej, ani banku o informacje na temat ich klientów. Nowe przepisy nie dają takich uprawnień ZUS.

Nowe przepisy (znowelizowanej ustawy z 24 czerwca 2021 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw), które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2022 r., nie dają takich uprawnień pracownikom ZUS.

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiło się kilka nieprecyzyjnych informacji dotyczących kontroli zwolnień lekarskich. Chciałabym uspokoić naszych klientów i zdementować te wiadomości. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będą pukać do drzwi sąsiadów, by uzyskać informacje na temat kontrolowanej osoby na zwolnieniu lekarskim. Nie będziemy też mogli wystąpić do operatora sieci komórkowej, ani banku o informacje na temat naszych klientów. Nowe przepisy nie dają takich uprawnień pracownikom ZUS – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Nowelizacja ustawy doprecyzowała przepisy dotyczące nieprawidłowego korzystania ze zwolnień lekarskich. Ustawa nie pozostawia teraz pola do żadnych wątpliwości, że osoba, która pracowała na zwolnieniu lekarskim, zamiast się leczyć, musi zwrócić nienależnie pobrany zasiłek chorobowy. Taka zasada już wcześniej funkcjonowała, ale teraz jest wpisana do ustawy bardziej wprost.

Od 1 stycznia 2022 r. zacznie również obowiązywać przepis, dzięki któremu ZUS będzie mógł pozyskiwać dane i informacje potrzebne do ustalenia prawa do zasiłku i jego wysokości od ubezpieczonych i płatników składek. Dotychczas takiego przepisu nie było, dlatego w praktyce zdarzały się sytuacje, że płatnicy składek lub ubezpieczeni, powołując się na brak podstawy prawnej do udostępnienia danych, odmawiali przekazywania informacji lub dokumentów. Brak pełnej i rzetelnej informacji i dokumentacji od płatników składek lub ubezpieczonych utrudniał ustalanie prawa do zasiłków, ich terminową wypłatę oraz ich weryfikację.

Nowy przepis da nam skuteczne narzędzie usprawniające wypłatę zasiłków osobom do tego uprawnionym. Ułatwi ustalanie okoliczności, powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty. Usprawni również ustalenia okoliczności związanych z prawidłowością wykorzystywania zwolnień od pracy, np. ZUS będzie mógł uzyskać informacje, czy ubezpieczony, korzystając ze zwolnienia lekarskiego w jednej firmie, nie pracował w tym samym czasie u drugiego pracodawcy.

 Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim

W związku z pismem Nadleśnictwa Różanna z dnia 06.10.2021 r., Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683), podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.10.2021 r. w godzinach 7. 00 – 17. 00, na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Różanna, odbywać się będzie polowanie zbiorowe.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Koronowo.

 pdfObwieszczenie_Rozanna.pdf128.44 KB

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w kolejnej, już ósmej edycji „Lekcji z ZUS”. Młodzież, która weźmie udział w projekcie, będzie mogła sprawdzić swoją wiedzę w olimpiadzie. Na zwycięzców czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty przy rekrutacji na prestiżowe kierunki oraz cenne nagrody rzeczowe.

W związku z otrzymywanymi sygnałami od mieszkańców Gminy Koronowo o telefonach w sprawie „spisania pieca” bądź „pomocy w uzyskaniu dotacji z gminy na wymianę źródła ogrzewania” informujemy, iż Gmina Koronowo nie współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w kwestii składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ani dotacji z budżetu gminy na wymianę źródła ogrzewania.

2 października odbył się I Ogólnopolski Turniej Karate Silver Cup w Strzałkowie. W zawodach wzięło udział ponad 300 zawodników z 28 klubów. Koronowską sekcję klubu karate "Bushido" reprezentował Natan Oleszko. Natan startował w najcięższej kategorii wagowej młodzików +50kg i wywalczył II miejsce.

Informacja, zdjęcia: Mariusz Migdalski

Tosia archiwum

4 października, w dzień patrona zwierząt - św. Franciszka z Asyżu, obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt, który rozpoczyna trwający do 10 października Światowy Tydzień Zwierząt. Jest to okazja do przypomnienia o prawach zwierząt: przede wszystkim do godnego życia, bezpieczeństwa i wolności oraz zwrócenie uwagi na problemy zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i zachęcenie do wspierania ich ochrony.
Powtarzamy jak mantrę art. 1 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt:

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.

pdfPDF

Minister Zdrowia informuje, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej, jest możliwe podanie dodatkowej dawki szczepienia (trzeciej), nie wcześniej niż po 28 dniach po ukończeniu dwudawkowego schematu szczepienia, u następujących osób z zaburzeniami odporności: