Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

kartka noworoczna
dziecko

Od 28 grudnia ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można z niego skorzystać do 17 stycznia. Przysługuje on m.in. w razie zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły, klubu dziecięcego lub innej placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko lub dorosła osoba niepełnosprawna.

Od 28 grudnia 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaty świadczenia został przedłużony do 17 stycznia 2021 r. Zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie uległy zmianie.

kamera

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za listopad, powinni pamiętać, aby przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe najpóźniej do 31 grudnia. Spóźnienie w tym przypadku uniemożliwi skorzystanie ze zwolnienia.

Branże wymienione w najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0 mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za listopad czy ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Mogą także wystąpić do ZUS z wnioskiem o dodatkowe świadczenie postojowe czy jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe.

zamiatarka

Gmina Koronowo rozstrzygnęła przetarg na dostawę zamiatarki drogowej na podwoziu samochodu ciężarowego. Z przyjemnością informujemy, że jest już do dyspozycji w naszej gminie.

psy,koty

Decyzją Burmistrza Koronowa Patryka Mikołajewskiego już po raz trzeci Koronowo nie strzela w sylwestra. Błysk, huk płoszą i stresują nie tylko domowe zwierzęta, dlatego zachęcamy do unikania materiałów pirotechnicznych. W trosce o spokój i bezpieczeństwo naszych pupili w Nowy Rok wejdziemy bez fajerwerków.

rodzina

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.200.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku z zakresu: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

parkomaty

Informujemy, ze Gmina Koronowo zakupiła nowe parkomaty, które stanęły na ulicach Płac Zwycięstwa oraz Tucholskiej w Koronowie. Płatności za korzystanie ze strefy płatnego parkowania odbywać się będą za pomocą parkomatów.

niewidomy

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 listopada 2020 r. zakwalifikował powiat bydgoski do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnić między regionami III” w 2021 r.