Otwórz menu mobilne

Link do Biuletynu Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+
Szacowanie strat w związku z przymrozkami wiosennymi

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie gminy Koronowo niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych w dniu 17 kwietnia br., Burmistrz Koronowa zwrócił się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania poniesionych przez rolników strat. Z informacji dotychczas przekazanych do tut. Urzędu przez rolników wynika, iż szkody powstały m.in. w sadach owocowych, truskawkach oraz plantacjach bobu.

Producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w terminie od 22 czerwca br. do 6 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią na pokoju nr 5.
Druk wniosku jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Koronowie - pokój nr 5 oraz do pobrania plik zamieszczony poniżej.

pdfWniosek wersja PDF746.59 KB

docWniosek wersja edytowalna DOC226.00 KB

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 38 26 421.

Uwaga! Do składanego wniosku poszkodowani producenci rolni obowiązkowo dołączają kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2020. We wniosku o oszacowanie należy wskazać wszystkie uprawy (również te, na których nie wystąpiła szkoda) zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 r.).

Pin It