Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem konkursem na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów, przedłużony zostaje termin przyjmowania oświadczeń do dnia 18 października 2021 r. (poniedziałek).


Oświadczenia mogą składać rodzice/opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich lub pełnoletni uczniowie szkół średnich.


Z pomocy mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych i średnich:
• mieszkający w miejscowościach, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i których rodzice, opiekunowie prawni, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.


Oświadczenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1 - liczy się data wpływu.


docOSWIADCZENIE_DLA_RODZICA.doc119 KB119 KB


docOSWIADCZENIE_UCZNIA_SZKOlY_SREDNIEJ_KTORY_OSIAGNAl_PElNOLETNOSC.doc119.5 KB119.5 KB


docxZgoda na przetwarzanie danych - klauzula POPC.docx22.84 KB22.84 KB


Więcej informacji https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Pin It