Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Przypominamy, że od zeszłego roku w Koronowie przy ul. Szosa Kotomierska 3 (II piętro) działa Rodzinny Punkt Konsultacyjny w Koronowie. Oferuje on bezpłatną pomoc dla mieszkańców Gminy Koronowo w zakresie: porad radcy prawnego, pomocy psychologa, psychoterapeuty oraz pracownika socjalnego.

30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już 30 stycznia br.  W tym roku gramy dla okulistyki dziecięcej. Na terenie Gminy Koronowo grają dla WOŚP sztaby: Koronowo i Mąkowarsko!

Zachęcamy do wspierania, uczestnictwa! Sie ma!

Burmistrz Koronowa zwraca się do Rolników, o zachowanie szczególnej uwagi podczas wykonywanych prac polowych aby nie zaorywać urządzeń wodnych tj. m.in. rów melioracyjny, staw wodny, itp. Zaoranie urządzenia wodnego powoduje wyłącznie złe skutki, co w konsekwencji prowadzi między innymi do podtopień i zalewania pobliskich nieruchomości.

Burmistrz Koronowa ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2022 w zakresie rozwoju sportu.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.

Gmina Koronowo przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo na lata 2022-2025”. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zwany dalej PGN, realizowany będzie z wykorzystaniem informacji zebranych od przedsiębiorców i mieszkańców w ramach ankietyzacji.

W związku z obowiązkiem corocznego składania ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest” wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), informuje, iż przedmiotowe Informacje należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Koronowie w terminie do 31 stycznia 2022 r.

Statystyczne badania ankietowe - kalendarium 2022

W związku z panującą sytuacją epidemiczną przypominamy, że obsługa klientów urzędu jest realizowana od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach pracy Urzędu.

Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarno – epidemiologiczne zaleca się: