Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe (np. banki, SKOK-i) przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki, notariusze, operatorzy telekomunikacyjni mają obowiązek weryfikować, czy numer PESEL klienta jest zastrzeżony.

Chcesz zastrzec swój numer PESEL, aby nikt nie wykorzystał go bez twojej wiedzy? A może chcesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, aby na przykład wziąć kredyt? Sprawdź, jak możesz to zrobić przez Internet lub w urzędzie.

Zastrzeżenie numeru PESEL w żaden sposób nie zablokuje ci możliwości rejestracji do lekarza, realizacji recepty czy załatwienia sprawy urzędowej.

Skorzystać może każdy, kto: 

  • ma numer PESEL, 
  • jest pełnoletni.

Sprawę załatwisz przez Internet lub w dowolnym urzędzie w kraju, np. w Urzędzie Miejskim w Koronowie, stanowisko ds. ewidencji ludności, ul. Pomianowskiego 1.

Jak załatwić sprawę przez Internet:

Aby skorzystać z usługi, potrzebujesz profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego, e-dowodu lub danych do logowania do bankowości elektronicznej.

Na stronie www.gov.pl, w sekcji „dla obywatela” odszukaj dział „dokumenty i dane osobowe”, a następnie punkt „PESEL”, gdzie znajduje się podpunkt „Zastrzeż swój numer PESEL lub cofnij zastrzeżenie (usługa online)”- kliknij w to. Zostaniesz przeniesiony na stronę, gdzie znajduje się niebieski przycisk pt. „zastrzeż PESEL lub cofnij zastrzeżenie” (https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie). Po kliknięciu w ten przycisk zaloguj się i dokończ czynność, tj. wybierz Zastrzeż PESEL lub Cofnij zastrzeżenie.

Usługa jest bezpłatna i będzie zrealizowana od razu.

Jeśli chcesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, możesz to zrobić:

  • bezterminowo lub 
  • określić datę i godzinę, kiedy system automatycznie zastrzeże ponownie twój numer PESEL. 

Jak załatwić sprawę w Urzędzie:

Zapraszamy do biura ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pokój nr 10A- parter, obok USC (lub do dowolnego urzędu na terenie Polski).

 • Co musisz przygotować

Jeśli jesteś:

   • obywatelem polskim – dowód osobisty (możesz okazać dowód w aplikacji mObywatel) lub paszport,
   • cudzoziemcem – dokument podróży cudzoziemca lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
   • obywatelem Ukrainy lub małżonkiem obywatela Ukrainy bez obywatelstwa ukraińskiego i:
    • masz numer PESEL ze statusem UKR,
    • nie masz żadnego z wyżej wymienionych dokumentów – inny dokument, na podstawie którego ustalono twoją tożsamość przy nadawaniu statusu UKR.

Usługa jest bezpłatna i będzie zrealizowana od razu.

Zastrzeż lub cofnij zastrzeżenie numeru PESEL podopiecznego lub innej osoby

Chcesz zastrzec lub cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL osoby pełnoletniej, którą się opiekujesz lub od której masz pełnomocnictwo szczególne? Możesz to zrobić tylko w urzędzie.

Jeśli działasz jako pełnomocnik, możesz tylko zastrzec numer PESEL osoby, którą reprezentujesz – nie możesz cofnąć zastrzeżenia.

Pamiętaj jednak, że w niektórych sytuacjach należy cofnąć zastrzeżenie, np. gdy twój podopieczny ubiega się o kredyt. Później możesz zastrzec numer PESEL ponownie.

 • Kto może zastrzec
  • opiekun prawny,
  • kurator,
  • pełnomocnik.
 • Co musisz przygotować
  • wniosek o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL
  • swój dokument tożsamości: dowód osobisty (możesz okazać dowód w aplikacji mObywatel) lub paszport,
  • jeśli jesteś opiekunem prawnym lub kuratorem – dokument, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu,
  • jeśli działasz jako pełnomocnik – dokument, który potwierdza, że jesteś pełnomocnikiem osoby, która nie może złożyć wniosku z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody (pełnomocnictwo szczególne) i uzasadnienie okoliczności, w których składasz wniosek (np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności- do wglądu).

Usługa jest bezpłatna i zostanie zrealizowana od razu.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu: 52 382 64 66- ewidencja ludności.

Żródło: www.gov.plInformacja: Ewidencja LudnościWydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Pin It