Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

susza

Na podstawie wyników Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) prowadzonego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Gminy Koronowo na glebach kategorii I dla upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno i kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe i rośliny strączkowe

(link do strony: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2021,0403043/ Klasę gleby sprawdzić można na stronie IUNG pod linkiem: https://susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii
Szkody rolnicze wywołane suszą mogą być zgłaszane przez producentów rolnych w terminie do 15.10.2021 roku wyłącznie za pośrednictwem aplikacji publicznej „Zgłoś szkodę rolniczą": https://aplikacje.gov.pl/app/susza Aplikacja została uruchomiona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W celu zgłoszenia szkody należy dysponować profilem zaufanym https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage


Kto może złożyć wniosek?
Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy może złożyć każdy producent rolny, który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza i posiada Profil Zaufany.


Producent rolny ma prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej kolejnych upraw rolnych – do czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym, który przekazywany jest do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.


Czy można rozpocząć zbieranie plonów przed złożeniem wniosku w aplikacji suszowej?
Tak. Aplikacja posiada informacje o wysokości i zakresie szkód określone przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Zatem dokonanie zbioru plonów nie ma wpływu na szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.


Do pobrania:
• Instrukcja - aplikacja suszowa
http://wir.org.pl/asp/pliki/aktualnosci_2021/zglos_szkode_rolnicza_-_instrukcja.pdf

 

Pin It