Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

komunikat

Ogłoszenie Burmistrza Koronowa w sprawie ograniczenia w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym przez Urząd Miejski w Koronowie oraz instytucje działające w budynkach urzędu od dnia 12 października 2020 r.

 

Na podstawie § 21 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 1356), zwanego dalej rozporządzeniem oraz w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną na terenie kraju od dnia 12 października 2020 r. wprowadzam następujące ograniczenia w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym przez Urząd Miejski w Koronowie:

 • Obsługa interesantów będzie realizowana od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 9.00—14.00 głównie w formie telefonicznej, elektronicznej lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
 • W sprawach kierowanych do urzędu należy wykorzystywać przede wszystkim środki komunikacji elektronicznej:
 • ePUAP: epuap.gov.pl, adres skrytki: /byvdw63672/skrytka
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Klienci urzędu mogą składać dokumenty osobiście (za potwierdzeniem) w Biurze Podawczym — Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koronowie lub poprzez ustawione przy wejściu do urzędu „skrzynki podawcze” (bez potwierdzenia złożenia dokumentu).
 • W sprawach pilnych, w tym w szczególności niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w rozumieniu rozporządzenia, w których istnieje konieczność osobistego stawiennictwa konieczne będzie wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w Urzędzie Miejskim w Koronowie z właściwym merytorycznie pracownikiem urzędu (szczegółowy wykaz telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych urzędu znajduje się pod adresem: http://www.bip.koronowo.pl/?cid=15).
 • Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarno – epidemiologiczne każdy interesant wchodzący na teren urzędu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu) pracownikowi merytorycznemu.
 • Obowiązuje zakaz swobodnego wstępu interesantów do pomieszczeń urzędu, za wyjątkiem Biura Podawczego — Kancelarii oraz kasy Urzędu Miejskiego w Koronowie.
 • Zaleca się dokonywanie płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Ponadto w placówce Banku Spółdzielczego w Koronowie bez dodatkowych opłat można dokonywać wpłat od osób fizycznych i prawnych na rachunek bankowy Gminy Koronowo o 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001. Najbliższa placówka banku znajduje się w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 12.
 • W pomieszczeniach, w których będzie prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów nie może przebywać jednocześnie więcej niż 1 interesant, za wyjątkiem:
 • dziecka do ukończenia 13. roku życia;
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
 • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
 • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
 • W sytuacji nieprzestrzegania przez interesanta powszechnie obowiązujących przepisów sanitarnych związanych z występowaniem stanu epidemii, bądź niepodania danych osobowych, o których mowa w pkt. 5 pracownik urzędu może odmówić jego obsługi.
 • O dalszych ustaleniach Urząd Miejski w Koronowie będzie informował za pośrednictwem strony koronowo.pl
 • Powyższe ograniczenia obowiązują od 12 października 2020 r. do odwołania.

Z up. Burmistrza Koronowa

 /-/ Sławomir Marszelski

Zastępca Burmistrza Koronowa