Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Proponowane szkolenia dotyczą sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie : „Rozwijania działalności gospodarczej” oraz ,, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W dniu 10.05.2021. godz.11:00 – 13:00 szkolenie w zakresie ,, Rozwijanie działalności gospodarczej” oraz praktycznego wypełniania wniosku dotyczącego wsparcia na „Rozwijania działalności gospodarczej.”
Miejsce szkolenia – biuro LGD ,,Trzy Doliny” – Gądecz 33.
W dniu 12.05.2021. godz.11:00 – 13:00 szkolenie w zakresie ,, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej” oraz praktycznego wypełniania wniosku dotyczącego wsparcia na ,, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej
Miejsce szkolenia – biuro LGD ,,Trzy Doliny” – Gądecz 33.

UWAGA - ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o telefoniczne powiadomienie o zamiarze uczestnictwa w szkoleniu - tel. 739 246 434
Obowiązują zasady związane z COVID-19 – maseczki podczas szkolenia oraz dezynfekcja rąk.
Więcej: https://trzydoliny.eu/

Pin It