Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Uprzejmie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, wzorem lat ubiegłych, organizuje w roku bieżącym kolejną edycję konkursów skierowanych do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczących się oraz mieszkających na terenie naszego powiatu.

W roku bieżącym przyjęto następujące tematy konkursów :

1. konkurs fotograficzny – „CHRONIONE GATUNKI ROŚLIN I ZWIERZĄT W POWIECIE BYDGOSKIM”.

2. konkurs plastyczny – „DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW”.

Prace można złożyć osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16 w kancelarii ogólnej na parterze) lub przesłać na adres: ul. Zygmunta Augusta 3 A, 85-002 Bydgoszcz, w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 23 czerwca 2024 r.

Zachęcamy do udziału w konkursach.

Na laureatów konkursów czekają atrakcyjne nagrody.

Regulaminy konkursów pod linkiem https://powiat.bydgoski.pl/aktualnosci/konkursy-chronione-gatunki-roslin-i-zwierzat-w-powiecie-bydgoskim-oraz-drugie-zycie-odpadow.html

Informacja: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Pin It