Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Biuro ZIT jest na końcowym etapie opracowywania Strategii ZIT BydOF. Uzupełnieniem prac nad Strategią są badania jakościowe (opinie oraz potrzeby mieszkańców i kluczowych interesariuszy MOF), które są elementem diagnozy.

Wobec powyższego przygotowanio krótką ankietę, w której można przedstawić swoje opinie i oczekiwania odnoście gminy Koronowo oraz całego obszaru Metropolii Bydgoszcz. Badanie pozwoli na ujęcie kluczowych wyników w Strategii ZIT BydOF i podparcie budowanych w Strategii celów i pakietów działań.

Udział w badaniu jest dobrowolny, a wyniki ankiety całkowicie anonimowe.

Prosimy o udzielenie możliwie dokładnych i przemyślanych odpowiedzi.

Otrzymane wyniki w miarę możliwości zostaną uwzględnione w planach i podejmowanych działaniach.

Link do ankiety: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vvzyjdjov7uzj7wcgmwom13z

Informacja: Biuro ZIT BTOF

 

Pin It