Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Biuro ZIT jest na końcowym etapie opracowywania Strategii ZIT BydOF. Uzupełnieniem prac nad Strategią są badania jakościowe (opinie oraz potrzeby mieszkańców i kluczowych interesariuszy MOF), które są elementem diagnozy.

Wobec powyższego przygotowanio krótką ankietę, w której można przedstawić swoje opinie i oczekiwania odnoście gminy Koronowo oraz całego obszaru Metropolii Bydgoszcz. Badanie pozwoli na ujęcie kluczowych wyników w Strategii ZIT BydOF i podparcie budowanych w Strategii celów i pakietów działań.

Udział w badaniu jest dobrowolny, a wyniki ankiety całkowicie anonimowe.

Prosimy o udzielenie możliwie dokładnych i przemyślanych odpowiedzi.

Otrzymane wyniki w miarę możliwości zostaną uwzględnione w planach i podejmowanych działaniach.

Link do ankiety: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vvzyjdjov7uzj7wcgmwom13z

Informacja: Biuro ZIT BTOF

 

Pin It