Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

PGNGmina Koronowo mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła do opracowania dokumentu: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo.

Dokument obejmie swoim zakresem stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, zostaną przedstawione w nim działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

 

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

„Gospodarka niskoemisyjna" (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Gdańska 76; 85-021 Bydgoszcz; www.pgksa.pl

Każdy, za pomocą ankiet, może przekazać cenne informacje. Wszystkie uzyskane dane posłużą opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo.

Wszelkie pytania można kierować do Wykonawcy opracowania - Pomorskiej Grupy Konsultingowej SA w Bydgoszczy tel./fax 52 345-60-81 lub do Urzędu Miejskiego w Koronowie tel. 52 382 64 42.

Do pobrania:

  1. Odezwa do mieszkańców - pdfpobierz123.34 KB Odezwa do mieszkanców - docpobierz35.00 KB
  2. Ankieta - mieszkaniec - docpobierz102.50 KB
  3. Ankieta - przedsiębiorca - docpobierz108.50 KB
  4. Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Koronowo - pdfpobierz1.66 MB

PLANm

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej

Pin It