Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

czlowiek na polowaniu

W związku z pismem z dnia 20.10.2020 r., L.dz. 50W/16/16-20-21 Koła Łowieckiego nr 16 „Żuraw”, Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1683), podaje do publicznej wiadomości informację, o terminach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 16 „Żuraw” w sezonie 2020/2021, obwód łowiecki 106.

las

Działając na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463) informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu, na okres  60 dni, w Urzędzie Miejskim w Koronowie – pokój nr 7, projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, opracowanego dla lasów stanowiących własność Gminy Koronowo. Jednocześnie informuję, że uproszczony plan urządzenia lasu jest podstawą naliczenia podatku leśnego.

jelen

Szanowni Mieszkańcy Gminy Koronowo,

Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje, że przyjęty zarządzeniem nr 54/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiergo, z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczania obwodów łowieckich do kategorii

czlowiek na polowaniu

Mieszkańcy Gminy Koronowo,

informujemy o terminach i miejscach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 23 "Hubertus".

plakat o powszechnym spisie rolnym

UWAGA! Ważna informacja na temat sposobu realizacji spisu rolnego. Powołując się na Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. Gminne Biuro Spisowe informuje, że podjęto decyzję o możliwości prowadzenia wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych.

pole makow

W związku rozpoczęciem prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 r., jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, informacji o planowanej uprawie wspomnianych roślin na obszarze danej gminy.

las

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1463) informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu, na okres 60 dni, w Urzędzie Miejskim w Koronowie – pokój nr 7, projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, opracowanego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, znajdujących się obrębie ewidencyjnym Koronowo, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

plaza w Pieczyskach

"Sprzątamy nasz kawałek Ziemi-plażę w Pieczyskach"- takie hasło towarzyszyło nam w akcji przeprowadzonej w ubiegłą sobotę. Udało się zebrać mnóstwo śmieci oraz kilkadziesiąt opon.