Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

segregacja smieci

 Z dniem 1 marca 2021 r. zmianie ulegnie wysokość opłaty za odpady:

 • Nowa stawka wynosi 27 zł za osobę/za miesiąc.
 • Stawka dla piątej i następnej osoby zamieszkującej ta samą nieruchomość to 22 zł/za miesiąc.
 • Ulga na kompostownik wynosi 4 zł/za osobę/za miesiąc (dla nieruchomości jednorodzinnych)

Wyjaśniamy, że w dniu 10.02.2021r Rada Miejska w Koronowie podjęła uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej. Uchwała po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego wymaga uprawomocnienia, dlatego nowa stawka zacznie obowiązywać od 1 marca 2021r.

Dlaczego podwyżka??

 • Koszty zagospodarowania odpadów. O ponad 200% -500% wzrosły koszty utylizacji odpadów. Odpady - po odbiorze od mieszkańców - trafiają do instalacji zajmujących się odzyskiem i unieszkodliwianiem – i to te koszty (zagospodarowania) tak drastycznie wzrosły. Dla przykładu podajemy wysokość wzrostu kosztów zagospodarowania w podziale na frakcje:
  • Odpady zielone – wzrost o ponad 200%
  • Odpady wielkogabarytowe – wzrost o ponad 300%
  • Tworzywa sztuczne, metale – wzrost o ponad 500%
  • Papier i tektura - wzrost o ponad 500%
 • Każdego roku systematycznie wzrasta ilość odpadów. Został zniesiony limit na odpady BIO (trawa, liście, gałęzie).

 

Co w zamian?

 • Ulga 4 zł* za osobę za kompostownik/za miesiąc (dla nieruchomości jednorodzinnych)

*dotychczasowa ulga wynosiła 0,50 zł - skorzystanie z 4,00 zł ulgi wymaga złożenia nowej deklaracji

 • Zniżka 5 zł miesięcznie dla piątej i następnej osoby zamieszkującej tę samą nieruchomość jednorodzinną/lokalową

Ulga za kompostownik i zniżka dla 5 osoby łączą się.

 • Darmowe worki przez cały rok
 • Niezmiennie dodatkowy odbiór odpadów raz w miesiącu (bezpłatnie)
 • Pozostaje 1 m3 odpadów poremontowych raz w roku (bezpłatny odbiór)
 • Pozostaje odbiór wielkogabarytów dwa razy w roku z posesji (bezpłatnie)

Co robi Gmina????

Kontroluje – to, co najważniejsze do zrobienia to zweryfikowanie ilości osób ze złożonymi deklaracjami.

Kontroli podleją również działkowcy i przedsiębiorcy (podmioty poza systemem z zawartymi umowami z firmami zewnętrznymi).

Kontrola dotyczy prawidłowej segregacji.

ZGKiM Sp. z o.o. w Koronowie

Dla wyjaśnienia - ZGKiM  odbiera odpady do mieszkańców – nie zajmuje się zagospodarowaniem odpadów.

Czy w innych Gminach też jest tak drogo???

Tak. Wszystkie Samorządy borykają się z problemem drastycznego wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów. Dla przykładu:

- Sępólno Krajeńskie stawka 26,00 zł (zniżka 3,00 zł za kompostownik)

- Tuchola stawka 25,00 zł (zniżka 0,50 zł za kompostownik)

- Sośno 29,00 zł (zniżka 3,00 zł za kompostownik)

-  Mrocza stawka 28,00 zł (2,00 zł zniżki za kompostownik dla pierwszych 4 osób i 1 zł zniżki za kompostownik dla 5 i każdej kolejnej osoby)

Co istotne..

Gospodarka odpadami komunalnymi zgodnie z wymogami ustawowymi musi się samofinansować, co oznacza w praktyce, że wszystkie koszty związane z odbiorem odpadów, transportem,przekazaniem do utylizacji, prowadzeniem edukacji ekologicznej oraz kosztami administracyjni muszą zostać pokryte z opłat wniesionych od mieszkańców gminy. Gmina nie może zarabiać na odpadach ani dokładać do utrzymania systemu.

nowa stawka 1

Informacja: Wydział Nieruchomości i Gospodarki Gruntami

 

Pin It