Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Szanowni Mieszkańcy, z dniem 1 marca 2023 r. zmianie ulegnie wysokość opłaty za odpady:

 • nowa stawka wyniesie 34,00 zł za osobę/za miesiąc,
 • stawka dla piątej i następnej osoby zamieszkującej ta samą nieruchomość to 29,00 zł/za miesiąc,
 • ulga na kompostownik pozostaje bez zmian tj. 4,00 zł/za osobę/za miesiąc (dla nieruchomości jednorodzinnych),
 • w przypadku braku segregacji zastosowana zostanie opłata podwyższona w wysokości 87,00 zł miesięcznie od osoby.

Z JEDNOCZESNĄ DOPŁATĄ Z BUDŻETU GMINY KORONOWO.

Informujemy, że w dniu 03-02-2023 r. Rada Miejska w Koronowie podjęła Uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.

Uchwała po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego wymaga uprawomocnienia, dlatego NOWA STAWKA ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ OD 1 MARCA 2023 r.

O zmianie stawki każdy właściciel zostanie poinformowany pisemnie.

ULOTKA 1 stawka 34 zl 3

Z CZEGO WYNIKA PODWYŻKA?

Głównym czynnikiem mającym wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami jest wzrost cen energii i usług, który bezpośrednio przedkłada się na wysokie koszty transportu i zagospodarowania naszych odpadów.

Zawarte z nowym rokiem umowy na zagospodarowanie zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych  wzrosły średnio o 50%.

Dla przykładu podajemy wysokość wzrostu kosztów zagospodarowania w podziale na frakcje:

 • odpady zielone – wzrost o ponad 93%,
 • odpady wielkogabarytowe – wzrost o ponad 23%,
 • tworzywa sztuczne, metale – wzrost o ponad 16%,
 • papier i tektura - wzrost o ponad 17%,
 • opakowania ze szkła- wzrost o ponad 187%,
 • zmieszane odpady poremontowe- wzrost o ponad 102%,
 • zużyte opony- wzrost o ponad 77%.

To właśnie koszty utylizacji naszych odpadów w istotny sposób determinują wysokość nowej stawki opłaty.

Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji.

 

OD KIEDY PŁACIMY PO NOWEMU???

 • do 15 kwietnia należy wnieść zmienioną opłatę (za marzec),
 • termin i sposób opłaty oraz indywidualny numer rachunku bankowego nie ulegają zmianie, opłatę uiszcza się - bez wezwania - do 15 dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc,
 • w związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji.

 

CO ISTOTNE! STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI MUSI POKRYĆ KOSZTY:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • obsługi administracyjnej tego systemu,
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

ULOTKA 2 stawka 34 zl 1

 

 

Informacja: Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Pin It