Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

wegiel

W związku z odnotowanymi w województwie kujawsko-pomorskim przekroczeniami poziomu pyłu zawieszonego PM10 przypominam, że obowiązuje Uchwała nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliwa, która wprowadza między innymi zakaz stosowania niektórych paliw stałych, a mianowicie spalania:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
  • paliw w postaci sypkiej, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%;
  • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

W procesie spalania dużą rolę odgrywa jakość spalanego paliwa, dlatego warto pamiętać, aby opał był dobrej jakości. Pragnę również przypomnieć o prawidłowej segregacji śmieci i o tym, że nie wolno spalać odpadów (m.in.: plastików, styropianu, płyt wiórowych zużytej odzieży i obuwia, papy). Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę spalania  i w rezultacie wytwarzają trujące substancje gazowe, m.in. tlenek węgla i azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami itp.

 

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią

Pin It