Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

W związku z otrzymywanymi sygnałami od mieszkańców Gminy Koronowo o telefonach w sprawie „spisania pieca” bądź „pomocy w uzyskaniu dotacji z gminy na wymianę źródła ogrzewania” informujemy, iż Gmina Koronowo nie współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w kwestii składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ani dotacji z budżetu gminy na wymianę źródła ogrzewania.


Jednocześnie przypominamy, że każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożenia Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do końca czerwca 2022 r., a dla nowo powstałych budynków 14 dni od instalacji źródeł spalania. W deklaracjach należy uwzględnić każde zainstalowane źródło ogrzewania jak i podgrzewania wody. Deklaracje można złożyć przez internet na stronie https://zone.gunb.gov.pl/, logując się za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub przez bank. Osoby, które nie są w stanie skorzystać z tej formy, mogą wypełnić deklarację w formie papierowej i dostarczyć ją do Biura Podawczgoe Urzędu Miejskiego w Koronowie lub wysłać listem.

 

Formularze (prośba o drukowanie dwustronne) dostępne są:
https://www.koronowo.pl/srodowisko/informacje-srodowisko/deklaracja-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow-dotyczace-zrodel-ogrzewania-budynku-i-wody
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
• Urząd Miejski w Koronowie, pl. Zwycięstwa 1, pokój 1 lub 5.

 

Natomiast informacje dotyczące dofinansowania z budżetu gminy kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie: ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenie grzewcze dostępne są na pod linkiem https://www.koronowo.pl/srodowisko/niska-emisja/dofinansowanie lub w Urzędzie Miejskim w Koronowie, pl. Zwycięstwa 1, pokój 5 lub pod tel. 52 382 64 21.

 

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią

 

 

 

Pin It