Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Piotr Całbecki uczestniczył w Brukseli w dwudniowym (19-20 czerwca) posiedzeniu plenarnym Europejskiego Komitetu Regionów. Podczas obrad została przyjęta opinia na temat zasad funkcjonowania unijnej wspólnej polityki rolnej po 2027 roku. Dokument, przygotowany wspólnie przez gospodarza naszego województwa i wybraną w ostatnich wyborach do Paramentu Europejskiego Portugalkę Isildę Gomes, ma istotne znacznie dla europejskiej debaty w tej kwestii i dla przyszłości polskiego i europejskiego rolnictwa.

- Jest wiele do zrobienia. Dramatycznie zmienia się klimat, brakuje wody, nawiedzają nas nawałnice i ekstremalne temperatury, tracimy naturalną kiedyś dla produkcji rolnej sezonowość, a nierozsądne korzystanie ze środków chemicznych i dążenie do maksymalizacji produkcji skutkują degradacją środowiska naturalnego, prowadzą do jałowienia gleb, do coraz gorszej odporności i jakości uprawianych roślin i hodowanych zwierząt. Ostatecznie rosną koszty produkcji i spada jej opłacalność, skutkiem czego w Europie każdego dnia bezpowrotnie tracimy kilka gospodarstw rolnych. Te trendy trzeba i można zatrzymać! - stwierdził podczas debaty w KR marszałek Piotr Całbecki. Komisję Europejską reprezentował podczas dyskusji komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Przyjęta przez Komitet Regionów opinia postuluje głębokie zmiany w polityce rolnej Unii Europejskiej. Powstała w toku prac eksperckich i konsultacji z interesariuszami – m.in. rolnikami oraz przedstawicielami związków producentów rolnych i organizacji konsumentów – zarówno w kraju, w tym w Kujawsko-Pomorskiem, jak i w Brukseli. Wzywa gremia sprawcze Unii Europejskiej m.in. do wdrożenia instrumentów pozwalających na ścisłą kontrolę tranzytu produktów rolnych z Ukrainy i generalnie właściwą ochronę europejskiego wspólnego rynku rolno-spożywczego; do weryfikacji założeń europejskiego Zielonego Ładu w odniesieniu do rolnictwa; do ustanowienia narzędzi wsparcia rozwoju zrównoważonego rolnictwa i produkcji zdrowej żywności, wzmocnienia i promocji lokalnych systemów żywnościowych i krótkich łańcuchów dystrybucyjnych żywności; do przeniesienia zasadniczych kompetencji w kreowaniu polityki rolnej na poziom województw.

Opinia w kwestii wspólnej polityki rolnej jest kolejnym tego typu dokumentem przygotowanym przez marszałka Piotra Całbeckiego. Wcześniej gospodarz naszego regionu opracował dla Komitetu Regionów opinię na temat bezpieczeństwa żywnościowego kontynentu oraz opinię o konieczności modernizacji kluczowych dla unijnej polityki w dziedzinie ochrony wód i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego aktów prawa europejskiego.


Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzenia Energią

Pin It