Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

woda

Państwowe Gospodarstwo Wodne odpowiada na najczęściej zadawane pytania z zakresu zgód wodnoprawnych Wód Polskich, w ramach naboru do programu „Moja Woda”.

Z powodu szeregu pytań kierowanych do Wód Polskich, w związku z trwającym naborem do programu „Moja woda”, PGW WP informują, że w przypadku, zakupu, montażu, budowy, uruchomienia instalacji takich jak:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego,
  • instalacji rozsączającej, zbiornik nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny;
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody,

pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, ani zgłoszenia wodnoprawnego.

Jednocześnie szczelny zbiornik gromadzący wody opadowe nie jest urządzeniem wodnym, a jego wykonanie i zainstalowanie nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Korzystanie z wody zgromadzonej w takim zbiorniku do podlewania trawnika, innych upraw lub na inne cele, nie wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej, bowiem zgodnie z przepisem art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, przepisów ustawy nie stosuje się do korzystania z wody zgromadzonej za pomocą urządzeń oraz instalacji technicznych niebędących urządzeniami wodnymi.

Pozwolenia wodnoprawnego wymaga natomiast wykonywanie urządzeń wodnych tj. urządzeń lub budowli służących do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, jakimi są np. zbiorniki infiltracyjne.

Wprowadzając rozwiązania służące do retencji wód opadowych pamiętajmy, że zgodnie z art. 234 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Więcej informacji o tegorocznej edycji naboru do programu „Moja woda”: https://www.gov.pl/web/nfosigw/ogloszenie-o-naborze2

 

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią

 

Pin It