Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

czlowiek na polowaniu

W związku z pismem z dnia 20.10.2020 r., Koła Łowieckiego nr 18 „Partyzant”, Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1683), podaje do publicznej wiadomości informację, o terminach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 18 „Partyzant” w sezonie 2020/2021

 

Lp.

Data polowania

Godz. rozpoczęcia polowania

Godz.

zakończenia polowania

Miejsce polowania

      1.       

14.11.2020

8. 00

16. 00

Obwód łowiecki nr 103 Ługowo las

      2.       

15.11.2020

8. 00

16. 00

Obwód łowiecki nr 103 Ługowo las

      3.       

12.12.2020

8. 00

16. 00

Obwód łowiecki nr 103 Ługowo las

      4.       

09.01.2020

8. 00

16. 00

Obwód łowiecki nr 103 Ługowo las

      5.       

10.01.2020

8. 00

16. 00

Obwód łowiecki nr 103 Ługowo las

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Koronowo.

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej

Pin It