Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

czlowiek na polowaniu

W związku z pismem z dnia 26.10.2020 r. Koła Łowieckiego nr 149 „Rolnik”, Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1683), podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 149 „Rolnik” w sezonie 2020/2021, obwód łowiecki nr 87:

 

Lp.

Data polowania

Godz. rozpoczęcia polowania

Godz.

zakończenia polowania

Miejsce polowania

1.

08.11.2020

8. 00

15. 00

Las-Aleksandr., Pólko, Wilcze Gardło

2.

20.12.2020

8. 00

15. 00

Las-Aleksandr., Pólko, Wilcze Gardło

3.

07.12.2019

8. 00

15. 00

Las-Aleksandr., Pólko, Wilcze Gardło

5.

27.12.2020

8. 00

15. 00

Las-Aleksandr., Pólko, Wilcze Gardło

6.

16.01.2021

8. 00

15. 00

Las-Aleksandr., Pólko, Wilcze Gardło

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Koronowo.

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej

Pin It