Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Zgodnie z zapisami Uchwały nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw:


„ § 4. 1. W instalacjach, o których mowa w § 2 (w których następuje spalanie paliw stałych), zakazuje się stosowania:


1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produktowych z ich wykorzystaniem;
3) paliw w postaci sypkiej, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%;
4) biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

W procesie spalania dużą rolę odgrywa jakość spalanego paliwa, dlatego warto pamiętać, aby opał był dobrej jakości. Pragnę również przypomnieć o prawidłowej segregacji śmieci i o tym, że nie wolno spalać odpadów (m.in.: plastików, styropianu, płyt wiórowych, zużytej odzieży i obuwia, papy).

 

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, Urząd Miejski w Koronowie

 

Pin It