Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

polowanie

W związku z pismem Nadleśnictwa Różanna z dnia 03.11.2022 r., znak sprawy ZG.7312.34.2022, Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1173), podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.11.2022 r. w godzinach 8. 00 do 17. 00, na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Różanna, odbędzie się polowanie zbiorowe.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie, zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Koronowo oraz obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koronowo.

pdf6151.29.2022_Nadlesnictwo_Rozanna_obwieszcenie_o_polowaniu_zbirowym.pdf130.95 KB

 

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią 

Pin It