Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

W związku z pismem z dnia 19.01.2024 r. Koła Łowieckiego nr 149 „Rolnik” w Bydgoszczy, Burmistrz Koronowa działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 poz.1082), podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych organizowanych przez to Koło Łowieckie, według podanego poniżej zestawienia.

L.p.

Data polowania

Godzina rozpoczęcia polowania

Godzina zakończenia polowania

Miejsce polowania

Obwód łowiecki numer

      1.        

03.02.2024 r.

8:00

16:00

Remizy śródpolne: Nowy Jasiniec, Serock, Wudzyn, Wudzynek, Trzebień, Stronno,  Zalesie, Karczemka, Sienno, Trzeciewiec, Dobrcz, Pyszczyn

87

      2.        

04.02.2024 r.

8:00

16:00

      3.        

10.02.2024 r.

8:00

16:00

      4.        

11.02.2024 r.

8:00

16:00

      5.        

17.02.2024 r.

8:00

16:00

      6.        

18.02.2024 r.

8:00

16:00

      7.        

24.02.2024 r.

8:00

16:00

      8.        

25.02.2024 r.

8:00

16:00

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty to jest poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie, zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Koronowo oraz obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koronowo.

pdfObwieszczenie_z_dnia_24.01.2024_r._o_polowaniach_zbiorowych_Kola_lowieckiego_nr_149_w_Bydgoszczy.pdf184.93 KB

 

Informacja: Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią

Pin It