Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

W związku z pismem z dnia 08.11.2023 r., znak ZG.7320.46.2.2023 Nadleśnictwa Zamrzenica, Burmistrz Koronowa działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 poz.1082 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych Nadleśnictwa Zamrzenica, według danych zawartych w zamieszczonej poniżej tabeli.

l.p.

Termin polowania

Godzina rozpoczęcia polowania

Godzina zakończenia polowania

Miejsce polowania

miejsce

numer obwodu łowieckiego

1.

03.12.2023 r.

8. 00

15. 00

granice leśnictw: Bruchniewo, Sielanka, Brzozowo, Wandowo, Lisiejamy, Zamrza, Leontynowo, Pieńkowo

46

2.

08.12.2023 r.

8. 00

15. 00

granice leśnictw: Bruchniewo, Sielanka, Brzozowo, Wandowo, Lisiejamy, Zamrza, Leontynowo, Pieńkowo

46

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie, zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Koronowo oraz obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koronowo.

 

pdfObwieszczenie_z_dnia_14.11.2023_r._o_polowanich_zbiorowych_Nadlesnictwa_Zamrzenica.pdf175.4 KB

 

Informacja: Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, Urząd Miejski w Koronowie

Pin It