Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Burmistrz Koronowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z zakresu przedsięwzięć zrealizowanych na terenie Gminy Koronowo, tj.:


• modernizacji studni głębinowych,
• budowy sieci wodociągowej/kanalizacyjnej,
• zakupu i instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.


Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2021 r., w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 4 (parter) lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do urzędu).

Dotacja może zostać przyznana podmiotom, które:
• dokonały realizacji inwestycji pomiędzy ostatnio ogłoszonym przez Burmistrza Koronowa naborem wniosków (04-30 września 2020 r.) a bieżącym – dot. inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz inwestycji w zakresie modernizacji studni głębinowej;
• dla inwestycji w zakresie zakupu i instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dotacja może być przyznana, podmiotom które dokonały realizacji inwestycji w ciągu 18 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Druki wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu przy Placu Zwycięstwa 1, pok. nr 4, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Koronowo: www.bip.koronowo.pl oraz poniżej w załączniku.

Do wniosku należy załączyć: rachunek/faktura VAT, oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, a także – w zależności od wymogów przepisów prawa: dokumentacja techniczna inwestycji, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, protokół odbioru instalacji, wymagane prawem zgody i atesty, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza inwestycji, zgłoszenie instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikiem merytorycznym pod nr tel.: (52) 382 64 23.

 

pdfOgłoszenie Burmistrza Koronowa777.11 KB

pdfWniosek3.37 MB

 

Informacja: Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej , Urząd Miejski w Koronowie

 

Pin It