Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Konkurs wniosków – dotacje celowe (modernizacja studni głębinowych, budowa sieci wodociągowych/kanalizacyjnych, zakup i instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków)

Burmistrz Koronowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z zakresu przedsięwzięć zrealizowanych na terenie Gminy Koronowo, tj.:

  • modernizacji studni głębinowych,
  • budowy sieci wodociągowej/kanalizacyjnej,
  • zakupu i instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r., w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 4 (parter) lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do urzędu).

Druki wniosku dostępne są w siedzibie urzędu przy Palcu Zwycięstwa 1, pok. nr 4, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Koronowo: www.bip.koronowo.pl oraz poniżej w załączniku.

pdfogoszenie_o_konkursie.pdf841.82 KB

pdfdruk_wniosku.pdf3.66 MB

Do wniosku należy dołączyć: rachunek/faktura VAT, oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, a także – w zależności od wymogów przepisów prawa: dokumentacja techniczna inwestycji, pozwolenie na budowę, zgłoszenie lub decyzja organu administracji architektoniczno-budowlanej, protokół odbioru instalacji, inne zgody i atesty.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikiem merytorycznym pod nr tel.: (52) 382 64 23.

Pin It