Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

informacja obrazek

Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Koronowo przypominam, że Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliwa* nadal obowiązuje.

 

 Przytoczona Uchwała wprowadziła m.in. zakaz spalania niektórych paliw stałych, a mianowicie:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
  • paliw w postaci sypkiej, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%;
  • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

 

Szczegóły: * http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2019/3743/

 

Informacja:Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią

Pin It