Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków (miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń) wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza w województwie Kujawsko-Pomorskim:

– Od 1 września 2019 wszystkie nowo instalowane miejscowe ogrzewacze pomieszczeń muszą spełniać wymogi ekoprojektu

– miejscowe ogrzewacze pomieszczeń zainstalowane przed 1 września 2019 i nie spełniające wymogów ekoprojektu mogą być używane do dnia 31 grudnia 2023 chyba, że zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie

Na obszarze całego województwa

– W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 1 i 2 - zalecenie rezygnacji z korzystania z kominków opalanych drewnem w przypadku, jeżeli nie jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych

– W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 3 czasowy zakaz palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania został zastąpiony ewentualnym czasowym zakazem palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania mieszkań w okresie grzewczym,

Załączniki:

– UCHWAŁA NR VIII/136/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw z późniejszymi zmianami

pdfUchwala_antysmogowa_VIII_136_19.pdf273.98 KB

– UCHWAŁA NR XXXV/510/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

pdfUchwala_zmieniajaca_uchwale_antysmogowa_XXXV_510_21.pdf300.8 KB

– UCHWAŁA NR LIX/804/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10,

PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej – aktualizacja

pdfPOP_LIX_804_23.pdf7.92 MB

 

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska,  Krajobrazu i Zarządzania Energią

Pin It