Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

szambo

Urząd Miejski w Koronowie przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych i dowodów uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) oraz uchwała nr XXXII/270/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo, zgodnie z którą „Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych i osadów. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna odbywać się:

  • zgodnie z zaleceniami producenta w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych jednak nie rzadziej niż raz w roku,
  • w przypadku zbiornika bezodpływowego nie rzadziej niż raz na trzy miesiące”.

Należy pamiętać by zawsze żądać od przedsiębiorcy rachunku, w którym określona jest ilość wywiezionych ścieków, bowiem jest wtedy pewność, że ścieki trafią do oczyszczalni, a w razie kontroli właściciel nieruchomości uniknie kar.

Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi.

W przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków sprawdzane będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koronowo wydane przez Burmistrza Koronowa (wykaz do pobrania poniżej).

 

Lp.

Wykaz firm świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Numer kontaktowy

1.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie                         Sp. z o.o.

ul. Al. Wolności 4

86-010 Koronowo

NIP 5540314029

tel. (52) 58 60 408

      (52) 58 60 409

2.

Spółka komunalna „BŁYSK” SP. z o. o.

ul. Wyzwolenia 1,

86-120 Pruszcz Pomorski

NIP 5591816930

tel. (52) 562 70 99

3.

P.W. BUDIMAX Zbigniew Kunicki z siedzibą w Kruszynie

ul. Leśna 15, 86-014 Sicienko

NIP 9531578883

 tel. 669 602 802

4.

Przedsiębiorstwo Usługowe „BUCHE” Zdzisław Kaduczka

Byszewo 17/2

86-017 Wierzchucin Królewski

NIP 9670964578

tel. (52) 584 37 07

5.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.,

ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

NIP 1180042784

tel. (22) 614 59 79

6.

P.W. ELMUR – COMPLEX, WC COMPLEX

Maciej Hańc

Gościeradz, ul. Kameralna 3

86-011 Wtelno

NIP 5542808988

tel. 502 040 295

      733 700 420

7.

Zakład Usług Komunalnych UNIKOM

Piotr Orłowicz

ul. Jasiniecka 5

85-796 Bydgoszcz

NIP 953-113-57-95

tel. 52 371 85 52

      502 580 100

8.

Usługi Transportowe i Handlowe

Krzysztof Spanel

ul. Opalowa 10

86-031 Osielsko

tel. 602 574 097

9.

mToilet Sp. z o.o.

ul. Toruńska 31

03-226 Warszawa

NIP 5361938486

tel. 800 000 800

10.

Daniel Olszanowski

ul. Sądecka 31

85-689 Bydgoszcz

NIP 5541110375

tel. 502 622 917

                                            

 

Informacja: Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Pin It