Otwórz menu mobilne

Link do Biuletynu Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Informujemy, iż weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1009).

Jak wynika z treści przywołanego rozporządzenia zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Komisji. 

Informacje dotyczące szacowania szkód spowodowanych w 2020 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne zostały umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem tutaj

Wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych suszą składany za pomocą aplikacji publicznej producent rolny będzie opatrywać podpisem zaufanym. Wobec powyższego uprzejmie informujemy, iż profil zaufany można bezpłatnie założyć za pomocą serwisu Profilu Zaufanego pod adresem www.pz.gov.pl na trzy sposoby:

  1. Przez wybranie w prawym górnym rogu opcji „Zarejestruj się" następnie wybraniu „Wniosku online", po wypełnieniu wniosku pojawi się informacja o możliwości potwierdzenia Profilu Zaufanego w Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany, który znajduje się w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 w Kancelarii-Biurze Podawczym – pokój nr 1.
    Ważne: pamiętaj o zabraniu dowodu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
  2. Za pomocą bankowości internetowej.
  3. Za pomocą „e-dowodu".

Treść rozporządzenia poniżej do pobrania.

pdfTreść Rozporządzenia198.58 KB